Sluipverkeer niet welkom in buitengebied

BRUMMEN – Het verkeer verleiden tot het nemen van de hoofdwegen en ontmoedigen midden door de kernen en het buitengebied te rijden. Dat is het belangrijkste punt in het nog op te stellen Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan van de gemeente Brummen.

Het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) is vorig jaar op hoofdlijnen vastgesteld. Dit is verder uitgewerkt. Er is een beleidsplan, waarin de richtlijnen staan voor verkeer en vervoer in de gemeente. Ook wordt er gewerkt aan het uitvoeringsplan, waarin de uit te voeren maatregelen worden beschreven. Centraal in de plannen van de gemeente staat het leiden van de verkeersstromen naar gewenste routes. “Er zijn punten in het buitengebied waar 75 procent van de passanten bestaat uit sluipverkeer”, verklaart wethouder Bart Elbers. “De wegen daar moeten zo worden aangepast dat dit verkeer toch kiest voor de hoofdroutes, maar dat de wegen toch geschikt zijn voor aanwonenden, fietsers, landbouwverkeer en de hulpdiensten.” Zo zijn er ook wegen in de dorpen die verkeersluw gemaakt moeten worden en andere die worden aangewezen als hoofdroutes. Belangrijk daarbij is volgens de wethouder dat zo’n plan integraal wordt aangepakt. “Als we op één plek verkeersmaatregelen instellen, kiest het verkeer wel een andere sluiproute”.
Zowel het beleids- als het uitvoeringsplan is nog een concept. Wel staan hierin alle knelpunten al genoemd en de mogelijkheden om deze op te lossen. Voor het document naar het college en de provincie gaat, mogen inwoners van de gemeente zeggen wat ze ervan vinden en aangeven wat zij het belangrijkst vinden. “De inwoners van de gemeente geven de volgorde aan van de maatregelen, daarna bepaalt het budget het tempo waarin deze worden uitgevoerd”, aldus Elbers. Op woensdag 23 maart wordt een informatiebijeenkomst gehouden in de hal van het gemeentehuis. Iedereen kan hier zijn of haar mening geven over het concept beleidsplan en uitvoeringsplan. De avond begint om 19.30 uur. Naar verwachting bespreekt het college het GVVP in april en komt het in juni in de raad.