‘Straat is zo groen als je zelf wilt’

DE STEEG – De gemeente Rheden wil dat bewoners meer betrokken worden bij de inrichting en het onderhoud van het groen in openbare ruimten. Het motto is dan ook ‘De straat is zo groen als je zelf wilt’.

In het verleden heeft de gemeente veel weerstand gehad wanneer zij bomen ging kappen. “We willen nu naar een andere werkwijze. Bewoners kunnen zelf iets aan het groen in de straat doen. De gemeente stelt voor dat compenserend groen, na het kappen van bomen, mogelijk is in eigen tuinen”, vertelt wethouder Harriët Tiemens. “Bomen, in vooral smalle straten in wijken die 30 tot 40 jaar geleden gebouwd zijn, zijn aan het einde van hun levensduur. Deze bomen zijn ook kostbaar. Door de worteldruk komen de stoeptegels omhoog en vervolgens repareert de gemeente de stoep. De kosten zijn echt giga; vorig jaar hadden we vijf ton schade, alleen al voor het repareren van stoepen”, aldus de wethouder. “Herplanten, na het kappen, is ook zinloos omdat de straten te smal zijn; de bomen kunnen niet uitgroeien”.
Daarom komt de gemeente met alternatieven en een meer systematischer werkwijze. De gemeente gaat uitzoeken wat wel en niet kan, wat voor afspraken er met bewoners gemaakt kunnen worden, op wat voor wijze de gemeente begeleiding kan bieden en wat ertegenover staat als bewoners groen in eigen tuin planten ter compensatie van de bomenkap in de straat. Tiemens: “Niet alleen de gemeente is verantwoordelijk voor de groenvoorziening; we kunnen het samen met bewoners doen en daar willen we ook bij helpen. We werken liever samen met de bewoners om veranderingen te realiseren dan dat we aan het procederen zijn”.
Een voorbeeld van deze samenwerking tussen gemeente en bewoners is in de Willem de Feschlaan in Dieren. De gemeente heeft aan de bewoners voorgesteld om in de voortuinen bomen en heersers te gaan planten zodat op die manier de straat redelijk groen kan blijven na de kap van vier grote bomen. De gemeente bestelt en betaalt het plantmateriaal. Ook voor diefgenen die wel een boom in de tuin willen, maar deze niet kunnen planten is een oplossing. “We betrekken groene scholen als het Groenhorst College en Helicon erbij. Zij kunnen helpen bij het tekenen van de ontwerpen en het planten”, aldus Tiemens.