Jubilarissen bij Phoenix

BRUMMEN – Vrouwenkoor Phoenix heeft twee dames gehuldigd voor hun trouwe lidmaatschap. Martie van Asperen is al 10 jaar lid en Map van der Grift zelfs al 25 jaar. De dames zijn in de bloemetjes gezet door vice-voorzitter Nettie Elshof. Voorzitter Carla Elshof overhandigde hen de KBZON-speld. Dit alles vond plaats tijden de jaarlijkse ledenvergadering, waarbij ook een bestuurswisseling plaatsvond. Els Koelewijn nam na zes jaar afscheid van haar functie als algemeen secretaresse. Ook zij kreeg bloemen en een aandenken in de vorm van een mooie pen. Haar functie wordt ingevuld door Ina Ruiter. Daarnaast is tijdens de vergadering Marta Mediati gekozen tot algemeen bestuurslid van Phoenix.