Waterschap en gemeente pakken kroosprobleem Doesburg-Noord aan

DOESBURG – Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Doesburg pakken samen de waterkwaliteit in Doesburg-Noord aan. Vooral kroos is een groot probleem in dit deel van de stad.

Het waterschap stelde een plan van aanpak op. Dit ligt vanaf 23 februari ter visie.

Het kroos in Doesburg-Noord is een groot probleem. Om het te bestrijden is een betere doorstroming van het stadswater nodig. Het kroos wordt dan beter doorgespoeld en afgevoerd. Om doorstroming te verbeteren wordt in Doesburg-Noord een aantal maatregelen getroffen. Zo worden onder andere waterinlaten aangepast en duikers (een soort pijpen om water af te voeren) vervangen. Ook legt het waterschap stuwen aan om het waterpeil beter te kunnen regelen. Het plan van aanpak ligt vanaf 23 februari 2011 zes weken ter visie bij de gemeente en het waterschap. De uitvoeringswerkzaamheden zijn gepland vanaf 1 augustus tot en met december 2011.
Uit stadswateronderzoek is gebleken dat de ecologische kwaliteit van de grachten sterk verbetert als o.a. de doorspoeling wordt verbeterd.

Een belangrijke oorzaak voor het kroosprobleem is dat in Doesburg-Noord veel duikers onder de waterspiegel liggen. Omdat het kroos op het wateroppervlak drijft stroomt het niet mee met het water. Daarnaast is niet genoeg water om het grachtensysteem goed door te spoelen.

Kroos is slecht voor het water omdat het nauwelijks licht doorlaat. Daar lijdt het bodemleven onder en het verstikt andere planten. Door het gebrek aan zuurstof ontstaat ook vissterfte. Kroos gedijt vooral goed in voedselrijk en stilstaand water. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat er meer doorspoeling plaatsvindt en het water daardoor minder stilstaat.