Handtekeningenactie Hartenkreet voor Natuur en Landschap gestart

RHEDEN – Hart voor Natuur Gelderland is onlangs gestart met het burgerinitiatief Hartenkreet voor Natuur en Landschap. Met dit initiatief doen vijftien natuur- en milieuorganisaties uit Gelderland samen een beroep op de provincie om besluiten te nemen waarmee de Gelderse natuur en landschappen worden veiliggesteld voor de toekomst.

De vijftien deelnemende organisaties werken allemaal al jaren aan behoud en herstel van gevarieerde natuurgebieden, landschappen en bossen. Samen komen zij in actie om aandacht te vragen voor de toekomst van de natuur en het landschap, omdat het voorgenomen kabinetsbeleid weinig goeds in petto heeft voor de natuur. Met minstens 750 handtekeningen kan het burgerinitiatief worden ingediend bij de provincie en is Provinciale Staten verplicht het onderwerp op de agenda te zetten. Hart voor Natuur vraag de provincie alleen te bezuinigen na goed overleg en overeenstemming met de beheerders, om gebieden zodanig in te richten en af te ronden dat natuur zich optimaal kan ontwikkelen en handhaven, vast te houden aan de ambities om natuurgebieden met elkaar te verbinden, waardevolle cultuurlandschappen te blijven beschermen en ook eigen provinciale middelen in te zetten. Volkert Vintgens, directeur van de Gelderse Milieufederatie zette onlangs op de Posbank de eerste handtekening. Nog 749 te gaan. De samenwerkende organisaties komen wellicht rap aan dit aantal, samen hebben zij vele leden. Het gaat om Fietsersbond Gelderland, Gelders Erfgoed, Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen, Gelderse Milieufederatie, IVN Natuur- en Milieueducatie, Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, Landschapsbeheer Gelderland, Milieudefensie, Natuurmonumenten, Soortbescherming Nederland, waaronder FLORON, RAVON, de Vlinderstichting en de Zoogdiervereniging, Hengelsport Federatie Midden Nederland en Staatsbosbeheer.