ROVG: Kanaalweg kent geen gevaarlijke wegvakken

REGIO – Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG) presenteerde onlangs de nieuwe brochure Gevaarlijke Kruispunten en Wegvakken Gelderland 2005 – 2009. Volgens de lijst zijn er geen wegvakken op de Kanaalweg tussen Apeldoorn en Dieren die gevaarlijk zijn. De provincie Gelderland concludeerde eerder ook dat de Kanaalweg veilig is.

Wat is nou precies een gevaarlijk kruispunt of wegdek? Volgens het ROVG zijn dat alle locaties waar in de periode 2005 tot 2009 vier of meer ongevallen met slachtoffers zijn gebeurd. Daarbij is geen onderscheid gemaakt naar de ernst van het letsel. Het verschil tussen licht en zwaarder letsel is soms afhankelijk van toeval. “De registratie van ongevallen met slachtoffers is beter dan die met uitsluitend materiele schade. Dit verschil neemt in de toekomst mogelijk toe vanwege veranderingen in de registratie”, aldus Henk Walma van het ROVG.
De Kanaalweg telde volgens eerdere cijfers 27 ongevallen tussen 2005 en 2009 op het stuk tussen Dieren en Laag-Soeren. Bij die ongevallen vielen er drie dodelijke slachtoffers. Toch staat dat stuk niet op de lijst van het ROVG. “Wij knippen een weg in stukjes; wij kijken niet naar totale wegen, maar puur naar locaties. Een wegvak is een stuk weg tussen twee kruispunten”, licht Walma toe. “Ik ken niet alle wegen van Gelderland uit mijn hoofd, maar de Kanaalweg ken ik, die weg komt ook vaak in het nieuws vanwege de ernstige ongelukken en ook omdat er water naast ligt; je kan zo in het water vallen. Kennelijk gebeuren al die ongelukken verspreid over de hele weg en is er niet een specifiek stuk aan te wijzen waar de Kanaalweg gevaarlijk is”.

Wel zijn er andere kruispunten en wegvakken in de regio die als gevaarlijk gekenmerkt worden. De gemeente Bronckhorst telt vijf gevaarlijke kruispunten en een gevaarlijk wegdek. Op het kruispunt van de Hengeloseweg met de Schooltinkweg zes ongevallen, waarbij een slachtoffer viel. Één daarvan had een dodelijke afloop. In totaal gebeurde er op dit kruispunt elf ongevallen. Het kruispunt is gereconstrueerd met een middengeleider. Op het kruispunt van de Kruisbergseweg (N316), de Oude Kruisbergseweg en de Schooltinkweg gebeurde er vijf slachtofferongevallen, er viel geen dode. In totaal gebeurden er vijftien ongevallen. Het kruispunt gaat misschien mee in de préverkenning in 2011. Op het kruispunt van de Hengelosestraat (N316) en de Kruisbergseweg vonden vijf slachtofferongevallen plaats, vijftien in totaal. Het kruispunt is in 2009 / 2010 gereconstrueerd in met een fysieke middengeleider, een fietsoversteek en een versmalling boogstralen door middel van rammelstroken. Op het kruispunt van de Aaltenseweg en de Ruurloseweg gebeurde vier slachtofferongevallen, in totaal acht ongevallen. Voor dit kruispunt is trajectverkenning in 2011 gepland. Op het kruispunt van de Steenderenseweg (S), de Zaarbelinkdijk en de Berendschotstraat vielen vier slachtofferongevallen, zeven in totaal. In 2010 zijn hier bliksemschichten aangebracht.
Op het wegvak op de Rijksweg (N317, zuid) tussen de Rijksweg (doorsteek) en de Rijksweg (zijweg) vielen vier slachtofferongevallen, tien in totaal. Trajectverkenning vindt plaats in 2012 en in 2015 wordt het uitgevoerd.

In Brummen is er één gevaarlijk kruispunt en een gevaarlijk wegvak. Op het kruispunt van de Arnhemsestraat (S), de Rijksweg en de Provincialeweg (N348) vielen vier slachtofferongevallen, tien in totaal. Op het wegvak op de Rijksweg (N348) tussen de Rijksweg (rijbaansplitsing) en de Rijksweg (gemeentegrens) vielen vier slachtofferongevallen, twaalf in totaal. In Doesburg zijn alle kruispunten en wegvakken veilig.

De gemeente Rheden telt één gevaarlijk kruispunt en twee gevaarlijke wegdekken. Op het kruispunt van de IJsselweg (A12 zuidoost) en knooppunt Velperbroek vonden vier slachtofferongevallen plaats, waarvan een met dodelijke afloop. In totaal gebeurde er 27 ongelukken. Op het wegvak op de President Kennedylaan tussen de Lepelaarstraat en de Reigerstraat vonden vier slachtofferongevallen plaats, in totaal zes. Deze plaats staat op plaats 10 in de top 25 van Gelderland. Er is een herinrichting gepland in verband met het winkelcentrum, nabijgelegen VRI’s gekoppeld. Op het wegvak op de Ellecomsedijk (N317)tussen de Beimerwaard en de Fraterwaard vonden vier slachtofferongevallen plaats, acht in totaal.
Tussen 2005 en 2009 waren er 23 gevaarlijke kruispunten en 18 gevaarlijke wegvakken minder in Gelderland dan in de periode van 2004 tot 2008. Walma: “Dat komt omdat er steeds meer aandacht is voor verkeersveiligheid en dat is ook belangrijk. Ook de wegbeheerders proberen het aantal verkeersongevallen zo laag mogelijk te houden door in te grijpen op gevaarlijke kruispunten en wegvakken”.