Innoforte: Casa Intermezzo mag nog niet gesloopt worden

VELP – De gemeente Rheden heeft vorige week besloten dat Casa Intermezzo, een tijdelijk onderkomen van diverse zorginstellingen van Innoforte, in augustus van dit jaar gesloopt moet worden. Dit moet volgens het college, in verband met gemaakte afspraken en na klachten van omwonenden. Volgens afspraak had Casa Intermezzo in oktober 2010 al gesloopt moeten worden.

De raad van bestuur van Innoforte had dit besluit nooit verwacht. “Wij zien diep teleurgesteld. De 105 bewoners die nu in het Lorentzhuis verblijven, maar straks tijdelijk een ander onderkomen zoeken omdat het Lorentzhuis verbouwd moet worden, hebben met dit besluit een groot probleem. Dit zijn kwetsbare mensen en zij hebben een veilig onderkomen nodig”, aldus Ed Cools, voorzitter van Innoforte.
Innoforte laat het hier niet bij zitten en blijft hopen op uitstel van de sloop van Casa Intermezzo. Cools heeft vorige week een bezorgde brief naar het college gestuurd. Innoforte bereidt de nieuwbouw van woonzorgcentrum Lorentzhuis voor. Al vele jaren wordt er gesproken over de noodzaak van nieuwbouw, gezien de verouderde staat van het gebouw dat dateert uit 1968. “Ook ontbreekt een gebruiksvergunning van de brandweer, doordat het pand evenmin voldoet aan de brandveiligheidseisen; alleen al om die reden moet verder gebruik zo kort mogelijk zijn”, aldus Cools in zijn brief aan het college. Het bestuur van Innoforte streeft ernaar dat de nieuwbouw in 2012 kan starten. “De bouw zal ongeveer achttien maanden in beslag nemen en het zou ontzettend fijn zijn voor de bewoners van het Lorentzhuis als zij die achttien maanden terechtkunnen in Casa Intermezzo”.
De nieuwbouw omvat onder andere 128 appartementen, 61 kleinschalige woningen en een herstelhotel. “Na het realiseren van het nieuwe Lorentzhuis is de huisvesting van ouderenzorg in Velp en Rozendaal volledig vernieuwd en toekomstbestendig”, aldus Cools. Na deze brief nodigt Cools de wethouders nog uit om een kijkje te komen nemen in het Lorentzhuis. “Dan kunnen ze met eigen ogen zien hoe het eraan toegaat. Ik geloof er echt in dat we hier samen uit gaan komen”.