Toekomst vervuild gebied Kluizenaarsweg nog ongewis

DE STEEG / VELP – Vergunningen, tekeningen en andere oude bronnen moeten de gemeente Rheden de weg gaan wijzen naar de exacte omvang van een voormalige vuilstort aan de Kluizenaarsweg in Velp. Pas daarna zal duidelijk worden wat er met het vervuilde gebied gaat gebeuren. Saneren is nog allerminst zeker, zegt wethouder Harriët Tiemens.

Een bord en een hek vertellen nieuwsgierige wandelaars dat het niet pluis is aan de Kluizenaarsweg. In het beboste gebied was tot de jaren dertig van de vorige eeuw een vuilstort. De zware metalen in de bodem, waaronder lood, zijn de enige stille getuigen van de oude stortplaats. Vergunningen, tekeningen of andere bronnen zijn tot op heden nog niet gevonden in het archief van de gemeente Rheden.Overdrachten van de grond geven evenmin uitsluitsel over de precieze locatie van de oude stort. De gemeente Rheden kocht de grond aan de Kluizenaarsweg in 1917 voor een symbolische gulden van De Geërfden van Velp. Aangezien er pas in de jaren vijftig in Nederland afvalinzameling werd ingevoerd, maakten de inwoners van Velp en omstreken dankbaar gebruik van het gebied, dat eerder dienst deed als zandwinningsgebied. “Waarschijnlijk heeft Jan en alleman zijn spullen naar het zandgat gebracht”, zegt wethouder Harriët Tiemens.

Onduidelijkheid

Dergelijke vuilstorten als aan de Kluizenaarsweg waren in Nederland in de eerste helft van de vorige eeuw verre van een zeldzaamheid. Tiemens: “Vanaf de jaren negentig zijn daarom alle mogelijke stortplaatsen in Nederland in kaart gebracht. Hier zijn miljoenen aan besteed. Je kunt er echter altijd eentje missen.” Ook aan de Kluizenaarsweg heeft de provincie in 2006 onderzoek verricht, maar hier kwam toen niets uit. Pas in 2009 stuitte de gemeente tijdens de aanleg van een wadi op stortmaterialen. “Het is goed voorstelbaar dat de provincie destijds tijdens het doen van proefboringen ernaast heeft geprikt”, legt Tiemens uit. Rheden zette na de ontdekking eind 2009 nieuwe bodemonderzoeken in gang, onder meer om vast te stellen waar de vervuiling zich exact bevindt. Momenteel is echter nog steeds niet duidelijk hoe groot het vervuilde gebied is. Vooral over de noordelijke en westelijke grens van de voormalige vuilstort bestaat nog geen helderheid.

Wél is inmiddels zeker dat er sprake is van ernstige bodemverontreiniging door metalen als zink en lood. Bij dergelijke verontreiniging zeggen de voorschriften dat er met spoed iets met het gebied moet gebeuren. Dit hoeft echter niet te betekenen dat er met man en macht grond moet worden afgegraven, nuanceert Tiemens. “Het is ook goed mogelijk dat alleen het gebruik van het gebied moet veranderen.” Dit zou kunnen betekenen dat het gebied verboden terrein wordt voor spelende kinderen, maar dat er wel gewandeld kan worden. “De metalen zitten gemiddeld op anderhalve meter diepte in de bodem, waardoor er geen kans is op verspreiding”, aldus de wethouder.

Oude tekeningen

Het afgraven van de vervuilde grond zou juist wel tot verspreiding kunnen leiden. “Het weghalen van vervuilde grond is meestal alleen maar het verplaatsen van een probleem. Die grond moet immers ergens naar toe.” De GGD maakte vorige week bekend dat spelende kinderen van Kluiskamp en van de aanwezige scoutingaccommodatie geen gezondheidsrisico’s hebben gelopen. Pas als er meer duidelijkheid is over de precieze omvang van het gebied, zal Rheden een besluit nemen over de toekomst van het vervuilde terrein. Een historisch onderzoeksbureau dat gespecialiseerd is in archiefwerk moet de helpende hand bieden. Tiemens: “We hopen dat zij onder meer oude tekeningen van de vuilstort kunnen achterhalen.” Tot die tijd zal een informatiebord voorbijgangers van de bodemvervuiling op de hoogte brengen. “We zullen het gebied niet afzetten, want we willen niet onnodig alarmerend gaan doen”, geeft de wethouder aan.