Bestemmingsplan Lombok- Zuid onherroepelijk na uitspraak Raad van State

EERBEEK – De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 2 februari uitspraak gedaan over het bestemmingplan voor de nieuwe woonwijk Lombok-Zuid in Eerbeek. Conclusie van het hoogste rechtsorgaan is, dat het beroep dat is ingesteld door een tweetal inwoners van Eerbeek, ongegrond is.

Daarmee is het bestemmingsplan Lombok-Zuid onherroepelijk. Dit betekent dat er geen bezwaar of beroepsmogelijk meer mogelijk zijn en het plan nu een juridisch feit is.

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de bouw van 300 tot 350 woningen ten zuid-westen van de bestaande wijk Lombok. De planning voorziet erin om deze woningen in een aantal fasen te realiseren. De eerste fase voorziet in de bouw van 133 woningen. Het eerste cluster van de eerste fase is op dit moment vrijwel afgerond en een groot aantal nieuwe bewoners hebben inmiddels hun intrek in een nieuwe koopwoning genomen. De bouw van de huurwoningen in dit cluster vordert gestaag. Inmiddels is ook het startsein gegeven voor de bouw van de eerste woningen in het tweede cluster van de eerste fase (fase 1B). Binnen de twee clusters zijn nog een beperkt aantal woningen te koop.

Meer informatie over het woningbouwproject Lombok Zuid en de woningen die hier komen is te vinden op de website www.lombok-zuid.nl. Met vragen over de verkoop van de woningen kunnen belangstellende ook terecht bij Best Living aan de Stuijvenburchstraat 70 in Eerbeek. Belangstellenden voor een huurwoning kunnen terecht bij Sprengenland Wonen: www.sprengenland.nl.