Repetities Musical Saul van start

BRUMMEN – Vele enthousiaste mensen uit Brummen en omstreken gaan de musical Saul opvoeren in de Oude of Pancratiuskerk. Het is een meeslepend verhaal, een geschiedenis van ellende, van troost en van hoop. De opvoering vindt plaats op 20, 21 en 22 april 2012 onder auspiciën van de Protestantse Gemeente in Brummen en de R.K. Parochie Sint Andreas. Anneke van Sytzama gaat op 11 mei 2011 van start met de toneelrepetities. Op 7 september beginnen de repetities van het orkest en het koor. Alle repetities starten om 20.00 uur in de Wilhelminaschool.
Bij muziek, toneel en koor kan men nog wel enige versterking gebruiken. Aanmelden kan bij Siemen van Asperen via tel. 0575 – 565319 of via e-mail. si.asperen@wxs.nl.