Doesburg en Oranje neemt afscheid van Ton Reinds

DOESBURG – Op de algemene ledenvergadering van Doesburg en Oranje, meldde voorzitter Carla Bekken: ”Het verheugt ons dat er na jaren weer zo veel leden aanwezig zijn. Na een moeilijke periode hebben we weer een voltallig bestuur en ook het ledental stijgt wat.”

Nadat alle agendapunten waren afgewerkt, was het tijd om afscheid te nemen van Ton Reinds. Hij heeft heel lange tijd het penningmeesterschap met verve vervuld. Carla Bekken bedankte Ton namens Doesburg en Oranje voor de vele inspanningen voor de vereniging. Als afscheidsgeschenk en herinnering ontving hij een fraai glaskunstwerk van het logo van D&O, vervaardigd door Glasatelier Jevaba.

Tijdens de bestuursverkiezing werden Miranda Derks, Herman Boegman en Paul Borgers met algemene stemmen gekozen. Zij draaien al een jaar mee in het bestuur en kunnen nu officieel aan de slag.
Het voorlopige programma voor de viering van Koninginnedag 2011 kwam ook aan de orde. De basis is er, maar er wordt nog druk gewerkt aan de definitieve invulling van alle activiteiten. Omdat het Paasweekend direct voor Koninginnedag ligt, is het eerste programmaonderdeel, de samenzang, al op zondag 17 april en zullen andere delen van het programma mogelijk ook iets eerder plaatsvinden dan gebruikelijk. Een voorleesmiddag in de bibliotheek ligt in de planning en een eventuele herleving van de Singelloop zal door verschillende betrokkenen worden besproken. Binnenkort zal het bestuur naar buiten treden met een volledig programma. De actie, om leden te werven en daarmee de vereniging meer financiële armslag te geven, begint zijn eerste vruchten af te werpen en het regelmatig versturen van een nieuwsbrief levert positieve reacties op.

Aansluitend aan de algemene ledenvergadering was er nog overleg tussen het bestuur en afgevaardigden van de diverse verenigingen over de invulling van het programma rond Koninginnedag. In de komende nieuwsbrieven meer daarover.
Voor het laatste nieuws kunt u kijken op www.doesburgenoranje.nl

foto:
Ton Reinds neemt afscheid van Doesburg & Oranje – foto: Sander Snijders