Geslaagd jaar Vrouwen Aktief

EMPE – Vrouwen Aktief Empe-Tonden hield onlangs haar eerste jaarvergadering in de nieuwe vorm in het Oortveld in Empe. Deze voormalige vereniging van de NBvP Vrouwen van Nu, is als zelfstandige vereniging verder gegaan. Met voldoening en plezier werd teruggekeken op dit eerste jaar. De algemene conclusie was dat het een succesvol jaar was met goede bezocht bijeenkomsten.

Tijdens de jaarvergadering waren er vijf jubilarissen. Mevrouw Hagen was 50 jaar lid en dus benoemd tot erelid, mevrouw Stegerman 40 jaar en de dames Spiegelenbeld, Boesveld en Straalman 25 jaar. Allen kregen een presentje met inscriptie Vrouwen Actief en een schoofje tulpen.
Hierna volgde de bestuursverkiezing, waarin mevrouw Hemmink en Bleumink werden gekozen. Later op de avond werden er fotos’s van activiteiten van de laatste drie jaar getoond. De volgende verenigingsavond is op 15 februari.

Tel. 0575 – 515796, mevrouw Ponger