Informatieavond multifunctionele accommodatie Drempt

DREMPT – De gemeente Bronckhorst is al enige tijd in overleg met schoolbestuur stichting IJsselgraaf en stichting dorpshuis Gildehofke uit Drempt over de nieuwbouw van een multifunctionele accommodatie in Drempt. In de zomer van 2010 is hiervoor een haalbaarheidsonderzoek gedaan. In het najaar zijn er diverse gesprekken geweest tussen de betrokken partijen en de gemeente. Om belangstellenden persoonlijk te informeren over de uitkomsten van deze gesprekken, de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek en de planning voor de komende tijd, houden de partijen een informatieavond op 1 februari om 20.00 uur in het Dorpshuis aan de Kerkstraat 86 in Drempt. De zaal is vanaf 19.30 uur geopend. Inwoners van Drempt en andere belangstellenden zijn van harte welkom.