Beekhuizen wordt weer het statige landgoed van weleer

VELP – Landgoed Beekhuizen, onderdeel van Nationaal Park Veluwezoom en grotendeels eigendom van Natuurmonumenten, krijgt een facelift. Er is hier tijden weinig aan onderhoud gedaan en de oorspronkelijke vorm van het ontwerp verdwijnt. Natuurmonumenten wil hier verandering in brengen en heeft een plan opgesteld om het landgoed weer in oude luister te herstellen: “Het moet weer grandeur krijgen.”

Een jaar geleden is in de Roskam in Rheden een drukbezochte informatieavond gehouden. Hier werden mensen uit het werkveld, maar ook omwonenden en andere gebruikers van het landgoed om hun mening gevraagd. Uit de aanwezigen is een projectgroep van deskundigen en een klankbordgroep van gebruikers en omwonenden samengesteld. Zij hebben een flinke vinger in de pap gehad waar het de plannen voor Beekhuizen betreft.

Inmiddels liggen er een herstelplan en maatregelenplan op tafel, waar zowel de deskundigen en Natuurmonumenten als de klankbordgroep zich in kunnen vinden. “Het herstelplan is een leidraad voor ons onderhoud de komende tientallen jaren”, legt projectleider Hans van Dijk van Natuurmonumenten uit. “Het geeft weer waar we in de toekomst naartoe willen. In het maatregelenplan staat beschreven hoe we dat concreet gaan doen.” Natuurmonumenten heeft besloten niet in de tijd terug te gaan en het park te herstellen naar een vroegere situatie. Er is voor gekozen om de oude elementen te nemen als uitgangspunt en deze om te zetten naar een inrichting van het landgoed die goed bij de huidige tijd past. Wel wordt er naar gestreefd de sfeer van vroeger tijden terug te brengen. “Beekhuizen is van oudsher een plezierbos”, aldus Van Dijk. “Het hoorde bij Landgoed Biljoen en werd gebruikt voor recreatie. Dat blijft centraal staan, maar dan wel in de vorm van een landgoed. De oorspronkelijke ontwerpen voor de verschillende delen van Beekhuizen raken we steeds meer kwijt: paden groeien dicht, zichtlijnen zijn niet meer vrij, het wordt steeds meer een bos. We willen de uitstraling van het landgoed weer terugbrengen, waarbij zowel de natuur als de recreant de ruimte krijgt.”

Highlights
Binnen de herstelplannen voor Landgoed Beekhuizen is een aantal highlights benoemd: karakteristieke elementen die nu deels verdwenen of ‘versleten’ zijn en worden hersteld en opgeknapt. Zo is er het onder inwoners van Velp bekende spiraalpad op de Keienberg, het hoogste punt van de bergrug in het park. Van Dijk: “Het spiraalpad is ongeveer twee kilometer lang en loopt in cirkels naar de top van de berg. Het pad is grotendeels verdwenen, dat willen we in ere herstellen. Vroeger kende de keienberg zestien zichtlijnen. Die willen we niet herstellen, dat zou een kaalslag worden. Daarom beperken we ons tot vier zichtlijnen. Bovendien wordt aan één zijde wel een segment aan bomen gekapt, zodat je een schitterend uitzicht over de IJsselvallei hebt.” (Zie schets)
De drukste plek binnen het park, rondom de vijver, krijgt eveneens een ander aanzicht. De paden rondom de vijver worden druk bewandeld, maar de omgeving ziet er wat rommelig uit. “Aan de westkant loopt het pad pal langs de vijver, maar door de dichte begroeiing heb je ’s zomers amper zicht op het water. Door de jonge opslag aan boompjes en struiken te verwijderen, heb je vanaf dat pad een mooi beeld op de overkant. Het pad dat hier, aan de oostzijde, loopt, gaan we weghalen. Door de inval van de zon is dit een stukje natuur dat heel belangrijk is voor diverse soorten flora en fauna, waaronder ringslangen. Hier willen we wat meer rust. Het pad gaat dus weg, maar even verderop komt een nieuw pad, zodat wandelaars het rondje om de vijver kunnen blijven maken.” Ook de omgeving van de waterval wordt opgeknapt. De grond hier zit vol met gaten en de helling naar de uitloop van de waterval is versleten, omdat mensen hier lopen. “Er komen twee duidelijke paadjes van het grote pad naar beneden. Onderaan de waterval komen wat stapstenen, zodat je desgewenst een rondje kan maken, via het andere paadje weer omhoog. De overige ruimte wordt ingeplant met rhododendrons om te voorkomen dat mensen buiten de paden lopen.” Ook hier worden de jonge planten verwijderd om een mooier zicht op de vijver te krijgen. Aan de andere kant, tegenover de waterval, wordt een verblijfsruimte gecreëerd. Hier komen een soort randen om even te kunnen zitten (zie schets).

Landgoed
Naast het herstel van deze twee bijzondere plekken worden in het hele park kleine veranderingen aangebracht. Zo komen er overal dezelfde bankjes, prullenbakken, borden en dergelijke en krijgen de bruggetjes dezelfde stijl. Ook de entrees worden aangepakt: door een mooi metaal met betonnen hek neer te zetten, kan het de bezoeker niet ontgaan dat hij een landgoed betreedt. Op de lange termijn worden de lanen beter onderhouden, sommige krijgen weer meer een uitstraling van laan doordat de jonge boompjes worden verwijderd. Zo worden ook de open plekken in het bos onderhouden en waar nodig in oude vorm teruggebracht. Ook aan het soort bos wordt in de loop der jaren gewerkt. Van Dijk: “Het unieke van Beekhuizen is het enorme hoogteverschil op zo’n korte afstand. Daardoor heb je ook heel verschillende grondsoorten: droge grond op de toppen, rijke grond in de dalen. Hier groeien heel andere bomen- en plantensoorten op, maar ook dit is in de loop der jaren door elkaar gaan groeien. Toch zie je dat bomen die niet op een bepaalde grondsoort horen, hier niet goed gedijen. We willen terug naar de oorspronkelijke vorm van de verschillende bossen.”

Dit is echter nog toekomstmuziek, beleid dat zich over de komende dertig, veertig jaar uitstrekt. Pas dan zal Beekhuizen eruit zien zoals dat in het herstelplan beschreven staat. Wat wel op korte termijn wordt gerealiseerd, zijn de aanpassingen bij de vijver, waterval en op de Keienberg. Donderdag worden de plannen voor Beekhuizen gepresenteerd, waarbij het publiek nog de mogelijkheid tot inspraak heeft. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Roskam aan de Arnhemsestraatweg in Rheden.

De foto’s en schetsen bij dit verhaal geven de huidige en toekomstige situatie op twee plaatsen in het park weer: bij de kop van de vijver en op de top van de Keienberg (bron: Natuurmonumenten)

Meer foto's