College Doesburg tevreden over werk Stadsmanagement

DOESBURG – De Stichting Stadsmanagement Doesburg ontvangt drie jaar lang een bijdrage van 8000 euro voor haar activiteiten. Dat geld is volgens het College van B en W in het eerste jaar in ieder geval buitengewoon goed besteed. “Bijna alle doelen die voor het eerste jaar waren gesteld, zijn bereikt door de stichting”, aldus wethouder Frans Hofman.

Ook over de rol van Stadsmanager Bert van Rooij is het college te spreken. “Hij heeft het samen met de stichting voor elkaar gekregen alle horeca in één overlegplatform bij elkaar te krijgen. Dat was nog nooit eerder gelukt in Doesburg. Dat is een goede zaak, ook voor ons als gemeente. We hebben daarmee immers een horeca-platform als aanspreekpunt, waarvan iedereen deel uitmaakt”, aldus burgemeester Kees Luesink.

Ook het terugdringen van de leegstand in het winkelbestand wordt door het college deels op het conto van het Stadsmanagement geschreven. “De leegstand is vorig jaar aanzienlijk afgenomen en dat is een prestatie die telt”, aldus Hofman, die er aan toevoegt dat wat dat betreft alle betrokken partijen hun steentje daaraan bijgedragen hebben. Het bestuur van de Stichting Stadsmanagement bestaat uit vertegenwoordigers van het Zakelijk Ondernemers Netwerk (ZON), de Doesburgse Ondernemers Vereniging (DOV), de Doesburgse horeca en het VVV. De stichting werkt onder voorzitterschap van voormalige Rabobankdirecteur Hans Bais. De functie van stadsmanager wordt vervuld door Bert van Rooij.

In het verslag aan de gemeente – een afspraak die hoort bij de jaarlijkse subsidie – blikt de Stichting Stadsmanagement ook vooruit op de activiteiten voor 2011. Men zet in op ondermeer het uitvoeren van een enquête onder bezoekers/toeristen van Doesburg. Daarnaast wordt een communicatieplan opgesteld teneinde de activiteiten van de stichting onder een bredere aandacht te brengen. Verder wil men activiteiten ontplooien in het kader van de Int. Hanzedagen, het aanstaande VNG-congres en wil men meer middelen zoeken om de plannen ook uit te kunnen voeren.