Scholen op excursie naar Vrede Express

DOESBURG – De Vrede Express is een interactieve tentoonstelling in een omgebouwde vrachtwagen. Van 17 tot en met 22 januari staat deze in Doesburg. Schoolkinderen kunnen hier komen werken aan opdrachten waarin thema’s als macht, democratie en conflicten aan bod komen. De scholieren komen zo achter hun eigen idealen en worden geconfronteerd met normen en waarden en het gedrag dat daarbij hoort. Zo is er bijvoorbeeld een weegschaal, die een balans moet brengen tussen een mening en feiten. De kinderen krijgen zakjes met stellingen en moeten deze juist plaatsen in het bakje ‘mening’ of ‘feit’. Bij juiste antwoorden moet de weegschaal in evenwicht zijn. Alle bovenbouwklassen van de Doesburgse en Angerlose basisscholen hebben zich aangemeld voor een excursie naar de Vrede Express. Daarnaast is de vrachtwagen op zaterdag 22 januari tussen 11.00 en 14.00 uur te bezoeken door andere belangstellenden, dus ook volwassenen. De Vrede Express staat geparkeerd op de parkeerplaats achter het gebouw van het Leger des Heils aan de Zandbergstraat. De komst van de Vrede Express is mogelijk gemaakt door jeugdwerkbureau LAVA, de PKN-kerk in Doesburg, de RK Kerk in Doesburg, het Leger des Heils in Doesburg en de provincie Gelderland.