Burgemeester Rheden: 2011 in teken van bezuinigingen

DE STEEG – Het aankomend jaar staat voor de gemeente Rheden in het teken van de bezuinigingen. Dit verklaarde burgemeester Petra van Wingerden maandagavond in haar nieuwjaarstoespraak. Ze stond uitgebreid stil bij de visie De Rhedense Keuze, die het college van Rheden onlangs opstelde als richtlijn voor de naderende bezuinigingen.

De burgemeester gaf aan trots te zijn dat er in 2010 een forse inspanning is geleverd om burgers te betrekken bij de financiële ontwikkelingen. ¨Om tot een goede visie te komen, hebben wij inwoners, belangenverenigingen, ondernemers en maatschappelijke instellingen betrokken bij het opstellen hiervan. Op basis daarvan is de Rhedense Keuze geschreven, van buiten naar binnen, eerst luisteren en dan schrijven¨, sprak Van Wingerden tot haar toehoorders. Bij de burgers zal in de toekomst meer verantwoordelijkheid worden gelegd, gaf de burgemeester aan. ¨Zonder mensen in de kou te laten staan¨, voegde ze hier aan toe. ¨Wij blijven als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen als het gemeenschappelijk belang daarom vraagt.¨ Als voorbeeld hiervan noemde ze de succesvolle protesten tegen de komst van extra goederentreinen over de IJssellijn. Van Wingerden: ¨Onze inspanningen hebben succes gehad. Voorlopig althans.¨

Ook op het gebied van openbare orde en veiligheid heeft Rheden vooruitgang geboekt. Als voorbeelden hiervan noemde Van Wingerden de Veiligheidsmonitor en de invoering van Burgernet. En er kwam nog meer goed nieuws uit de mond van de burgemeester, want ook de dienstverlening van de overheid is het afgelopen jaar verbeterd. ¨De gemeente Rheden heeft eind 2010 een belangrijke mijlpaal bereikt met het lanceren van de nieuwe gemeentewebsite.¨ Op politiek gebied was 2010 een bewogen jaar. De inwoners van Rheden gingen in maart naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Van Wingerden gaf aan dat de opkomst van deze verkiezingen fors lager was dan in 2006. De burgemeester heeft hier echter geen slapeloze nachten van. ¨De opkomst bij verkiezingen kent nu eenmaal pieken en dalen¨, verklaarde ze. Tot slot van de toespraak blikte Van Wingerden vooruit op 2011: een jaar dat in het teken zal staan van de bezuinigingen. ¨Ik kan het niet mooier voor u maken. We moeten toe naar een ambtelijke organisatie met minder taken.¨ Desondanks was er volgens de burgermoeder nog voldoende reden om het glas te heffen. ¨Een fantastisch 2011 toegewenst!¨
 

Meer foto's