Nieuwjaarreceptie VVO 2011

ROZENDAAL – Door de weersomstandigheden kon de traditionele wedstrijd om de Oliebollencup van VVO dit jaar niet doorgaan. Hopelijk zijn de weergoden ons volgend jaar weer goed gezind.

In een, gelet op de weersomstandigheden, goed gevulde kantine ging vervolgens de nieuwjaarsreceptie van start. In een reüniesfeer, werden vele handen geschud en de goede wensen uitgewisseld.

Voorzitter Daan Appels nam het woord en nam de hoogtepunten van het afgelopen jaar nog even door. Daarbij stond hij stil bij de prestaties van de verschillende elftallen in het afgelopen jaar. Deze waren in zijn algemeenheid wel goed. Verder sprak hij de hoop uit dat het 1e elftal in het jubileumjaar het kampioenschap zal behalen. Verder memoreerde hij dat het 110-jarig bestaan van de vereniging op gepast wijze zal worden gevierd. Gezien de ideeën zijn er nog vele helpende handje nodig. Vrijwilligers voor de organisatie kunnen zich bij hem melden. Ten einde eventuele misverstanden over het aanblijven van de huidige hoofdtrainer te voorkomen, meldde hij dat het bestuur de intentie heeft het contract te verlengen. Gezien een aantal aandachtspunten zal de definitieve beslissing ergens in april worden genomen. Tenslotte vroeg hij de leden het nieuwe bestuurselftal de tijd te gunnen zich in te werken.

Vervolgens richtte de voorzitter het woord aan de inmiddels afgetreden bestuursleden Noel Holtus, René Gerriten en Wim van de Giessen. Frank Arentsen kon niet aanwezig zijn. Hij dankte de heren nogmaals voor hun inzet in de afgelopen jaren, die verre van makkelijk waren. Noel en Wim hebben zich inmiddels aangesloten bij de financiële commissie resp. de tuchtcommissie van de vereniging. Bloemen en wijn waren ook hun deel.

Hierna kwamen de jubilarissen aan bod.
Na een persoonlijk woord speldde de voorzitter, met steun van secretaris Han Holdijk, Niek Bolderman (40 jr), Gies Burgers (65 jr) en Jan Liethof (70 jr!) het clubereteken op. Ook deze heren kregen bloemen en een kistje wijn.

Tot slot riep de voorzitter Nico Budel naar voren. Na afloop van het vorige seizoen had Nico zijn kicks na 20 jaar in de selectie, meestal in het 1e elftal, “aan de wilgen” gehangen. Hij dankte Nico voor zijn jarenlange positieve inzet voor de club en ging er van uit hij nog het nodige zal blijven bijdragen. Ook hij kreeg, je raadt het al, bloemen en wijn.

Hiermee werd het officiële deel afgesloten. Het bleef nog geruime tijd erg gezellig op “de Pinkenberg”.