Renovatie rioolgemaal voorkomt riooloverstort

REGIO – Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Veluwe stelde deze week 122.000 euro beschikbaar voor de renovatie van het rioolgemaal Laag-Soeren. Dit rioolgemaal pompt het rioolwater van Laag-Soeren naar de riolering in Dieren.

Het huidige rioolgemaal is technisch verouderd en voldoet niet meer aan de geldende veiligheidseisen. De capaciteit van het gemaal wordt met ruim 40 procent verhoogd. Dankzij deze aanpassing kan onder andere de riooloverstort op de Soerense Beek aan de Harderwijkerweg in Laag-Soeren worden opgeheven. De gemeente Rheden draagt aan deze aanpassing maximaal 48.000 euro bij. Waterschap Veluwe wil de renovatie van het rioolgemaal voor de zomer van 2011 uitvoeren.