Brummense balans tussen willen en kunnen in orde

BRUMMEN – De gemeente Brummen is de bestuurskrachtmeting goed doorgekomen. Burgemeester Niels Joosten is trots en blij verrast met de uitslag. “Blijkbaar kijken we kritischer naar onszelf dan anderen.”

De bestuurskrachtmeting is een onderzoek naar de balans tussen willen en kunnen, oftewel: tussen het ambitieniveau van de gemeente en de mogelijkheden om deze ambities waar te kunnen maken. Een onafhankelijk bureau verricht deze meting. “Het is geen vergelijking met andere gemeenten, maar puur een manier om je eigen functioneren door te laten lichten”, aldus Joosten. “Er is altijd een spanning tussen wat we willen en wat we kunnen. Als deze spanning een disbalans wordt, is het tijd onze ambities bij te stellen. Gelukkig is dat nog niet het geval.”
De eindconclusie in het rapport is lovend: ‘De gemeente Brummen is een toegankelijke en benaderbare gemeente. Er wordt sterk ingezet op communicatie en burgerparticipatie. Dat geldt voor zowel het bestuur als de ambtelijke organisatie van de gemeente. De dienstverlening is goed op orde. De gemeente heeft de lokale en regionale opgaven goed in beeld en kent de verwachtingen en wensen van de burgers en het maatschappelijk middenveld. In de regionale samenwerking wordt Brummen als een actieve en gelijkwaardige partner ervaren. Ook werkt de gemeente voldoende samen met uitvoeringspartners binnen de gemeentegrens’.
“Deze mooie uitslag wil nog niet zeggen dat we nu met de armen over elkaar kunnen gaan zitten”, aldus Joosten. “In het rapport staat ook een aantal aanbevelingen, waar we zeker wat mee kunnen en willen doen. Zo moeten we wat rapper besluiten durven nemen, moeilijke dossiers blijven nog wel eens te lang liggen. Daarnaast wordt ons aangeraden nog meer de samenwerking te zoeken met omliggende gemeenten, zoals in de Regio Stedendriehoek en het maatschappelijk middenveld. Hiermee worden organisaties en instanties als wijkraden, SWB, stichtingen en dergelijke bedoeld”.