Aanleg Doesburgsepad langs Drempt begonnen

DREMPT – Na een lange voorbereidingstijd is op 6 december begonnen met de aanleg van het Doesburgsepad, een stukje wandelpad langs de Rijksweg bij Drempt. De dorpsraad van Drempt heeft het initiatief genomen om dit oude wandel- en kerkpaden in ere te herstellen.

Met de aanleg van Doesburgsepad is een lang gekoesterde wens van de stichting wandelpaden Hummelo, Keppel en Bronckhorst gerealiseerd. In 2005 werd hiertoe al een besluit genomen door de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Hummelo en Keppel.
Bij de realisatie van het wandelpad zijn naast de stichting ook de provincie Gelderland en de gemeente betrokken. De aanleg van het pad is tevens mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie. Het stukje wandelpad van ongeveer 500 meter gaat deel uitmaken van de Lange Afstandswandelroute (LAW) Graafschapspad en ligt tussen de Stokhovenlaan en de bebouwde kom van Voor-Drempt.

Bij de aanleg van het Doesburgsepad is gekozen om dit in de vorm van een leer-werkproject te laten uitvoeren door leerlingen van het AOC-Oost met ondersteuning van de Liemers infragroep. Al vanaf juni dit jaar zijn twee leerlingen bezig geweest met de inventarisatie van het terrein. Vervolgens zijn met ondersteuning van de Liemers Infragroep werktekeningen gemaakt en een kostenraming opgesteld. De werkzaamheden duren ongeveer twee weken.