Rheden heeft geen geld voor spoortunnel Kennedylaan

VELP – Het College van B en W van Rheden heeft besloten de plannen voor de aanleg van een spoortunnel in de Kennedylaan in Velp voorlopig stop te zetten. De extra kosten bovenop de rijksbijdrage zijn te hoog voor de gemeente.

Het bedrag dat Rheden zou moeten bijpassen ligt rond de 4,6 miljoen euro, zo blijkt uit onderzoek. Dat bedrag is niet op korte termijn beschikbaar. Omwonenden zijn met een brief op de hoogte gebracht.

In oktober 2009 heeft het Rijk aan de gemeente Rheden gevraagd of het gebruik wilde maken van een rijksbijdrage van 13,6 miljoen voor een spoortunnel in de Kennedylaan. Rheden heeft hier toen positief op gereageerd. De tunnel is belangrijk om Velp bereikbaar te houden, en de barrièrewerking van het spoor te verminderen.

De afgelopen periode hebben ProRail en de gemeente Rheden voorbereidend onderzoek gedaan. Het onderzoek moest duidelijk maken wat de gevolgen zijn van de keuze voor een spoortunnel, zowel technisch als financieel.
Het benodigde budget is het belangrijkste argument om de plannen voor een spoortunnel voorlopig stop te zetten. Vooral kosten voor aanpassingen aan riolering, kabels en leidingen en de waterhuishouding liggen hoog. Ook het feit dat voor een tunnel woningen moeten wijken heeft meegespeeld in het besluit van het College.

De gemeente Rheden gaat een verzoek neerleggen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu om het geld dat voor de tunnel bedoeld was wel beschikbaar te houden. Het zou mogelijk gebruikt kunnen worden voor andere toekomstige maatregelen aan het spoor.