Gedeputeerde Staten Gelderland bezochten regio Stedendriehoek

APELDOORN – Dinsdagmiddag 14 december heeft het college van GS van Gelderland een werkbezoek gebracht aan de regio Stedendriehoek. De collegeleden lieten zich informeren over de resultaten die geboekt zijn in de huidige collegeperiode vanaf 2007. Hieronder vallen ook de bereikte resultaten die voortvloeien uit het Regiocontract 2008-2011.

De 9 miljoen euro die Gelderland daarvoor in 2008 beschikbaar heeft gesteld zijn vooral bedoeld voor de verbetering van de sociale samenhang en de uitvoering van omgevingsplannen.

De voorzitter van de regio Stedendriehoek, Andries Heidema, schetste een beeld van de bereikte resultaten en de voortgang. Hij ging in op de kenmerken van de regio Stedendriehoek, de bereikte resultaten en de ambities. Andries Heidema hierover: “Door de kwaliteit van het landschap, kunst,cultuur en historie is het goed leven in de regio Stedendriehoek. De regio heeft een strategische ligging met de A1, A50 en de IJssel. De economie is divers, het opleidingsniveau hoog. Met name in de toepassing van kennis (maakindustrie) is de Stedendriehoek sterk.”
Uiteraard was er ook aandacht voor de samenwerking met de provincie. Zo zijn de investeringen van de provincie door middel van het Regiocontract als positief ervaren. Dit wordt door het dagelijks bestuur van de regio gezien als een goede stimulans voor de samenwerking. Een samenwerking die gebeurt vanuit een goed partnership. Voor de toekomst wil de Stedendriehoek deze samenwerking graag continueren. Het Kansenboek dat de provincie Gelderland samen met de regio heeft opgesteld is daarvoor een goed uitgangspunt.
Vervolgens heeft het gezelschap in de gemeenten Voorst, Apeldoorn en Epe een aantal projecten en ontwikkelingen bezichtigd.

Het college van GS toonde zich erg tevreden over het bezoek. Volgens Hans Esmeijer heeft het bezoek laten zien dat er de afgelopen periode vanuit goed partnership is samengewerkt. “Er zijn mooie resultaten bereikt die zeker in de toekomst door moeten gaan”.