Noodkreet van Madierodam: bestuur nodig voor voortbestaan

DIEREN – De gemeente Rheden heeft geen geld meer over voor Madierodam. Begeleider Bart Nobbe van Carion krijgt geen uren meer om het kindervakantiekamp op te zetten en zonder stichting om het stokje over te nemen, komt het voortbestaan van Madierodam in het geding.

Madierodam heeft de afgelopen jaren bewezen dat ze weer bestaansrecht heeft. Ruim 260 kinderen en 67 vrijwilligers hebben er het afgelopen jaar weer een gezellig en geslaagd huttenbouwfeest van gemaakt op het voormalige Vitatron-terrein. Ook de Dierense ondernemers, sponsoren en serviceclubs hebben er de afgelopen jaren hun schouders onder gezet door hun materialen, giften, geld en hulp in natura hebben zij Madierodam tot een succes van gemaakt.
Madierodam hoort bij Dieren. Veel kinderen die elkaar bij diverse scholen en clubs nooit treffen, werken er samen en hebben er zo het ‘Madierodam-gevoel’ aan overgehouden. Ook volwassenen, die al jaren niet meer aan Madierodam gedacht hebben, denken met veel plezier terug aan de week. Veel jongeren die in het verleden als deelnemer mee hebben gedaan, melden zich aan als vrijwilliger. Ook de gemeente heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan het hutten bouwen door een terrein beschikbaar te stellen en de nodige vergunningen en dergelijke te regelen.

Helaas staat het voortbestaan van Madierodam op losse schroeven. De gemeenteraad heeft besloten Madierodam, net als soortgelijke festijnen in Velp (de Kluiskamp) en Rheden (Rheevak) , de komende jaren vanwege bezuinigingen, niet meer financieel te ondersteunen. Dit betekent met name dat de begeleiding die Carion biedt, naar verwachting niet langer in het bestek van de gemeente wordt opgenomen. Bart Nobbe krijgt dus geen tijd meer om zich met de organisatie van Madierodam bezig te houden.
Dit betekent dat als Madierodam de komende jaren door moet gaan, dit meer inzet vraagt van de inwoners van Dieren. Daarbij gaat het zowel om inzet tijdens de week zelf als om de voorbereiding ervan, door het hele jaar heen. Omdat Madierodam geen vereniging is met leden, geen bestuur kent en daardoor geen eigen financieel beheer kan voeren, zullen veel van de diensten die Carion verleent aan Madierodam komen te vervallen. Hierdoor is het bestaansrecht van Madierodam direct in het geding. De vraag is of Madierodam in 2011 daardoor dan ook nog kan gaan draaien. “Dit zou een groot verlies zijn voor de gemeenschap in Dieren. Niet alleen nu, maar ook de komende jaren”, vindt Nobbe. Madierodam is voor veel kinderen een herkenbaar baken in de lange zomervakantie. Het is een fijne en natuurlijke overgang naar het vaste dagritme van het nieuwe schooljaar. Veel vrijwilligers zouden het ook erg jammer vinden als het stopt. Er is een band ontstaan tijdens die weken tussen mensen, die verder gaat dan hutten bouwen alleen. Mensen hebben een gezamenlijke herinnering, die ook later het gevoel samen in Dieren te wonen bevestigt.

Dit alles kan alleen doorgaan, als er nog meer enthousiaste mensen opstaan, die zich willen gaan inzetten als vrijwilliger bij Madierodam. “Er is in de afgelopen weken een kleine initiatiefgroep samengekomen om te zien of het tij nog te keren is. Er zal een vereniging opgericht moeten worden, mensen zouden zich moeten aanmelden voor het bestuur ervan en door het te verwachten wegvallen van de ondersteuning vanuit Carion zullen de vrijwilligers veel taken die Bart op zich nam, moeten gaan uitvoeren”, legt Erik Roelofs uit, één van de initiatiefnemers. “We zoeken vooral mensen die de kar willen trekken. Naast de bekende rollen van voorzitter, penningmeester en secretaris, moet de organisatie een andere structuur voor de uitvoerende vrijwilligers moeten krijgen. De afgelopen jaren konden we al rekenen op de hulp van een vaste groep vrijwilligers, maar in de nieuwe situatie komen we daarmee niet uit. Op dit moment zoeken we mensen die in een werkbestuur de activiteiten willen gaan aansturen, zoals de PR, fondsenwerving, programma en materialengroep. Mensen die waarmaken wat ze zeggen, met hart voor de kinderen in Dieren, maar ook met gevoel voor het grotere goed van Madierodam: kinderen elkaar laten kennen, een band opbouwen met elkaar en bovenal een week van vrijheid blijheid. Maar ook voor ons als vrijwilligers, het is erg dankbaar werk als je, na de inspanningen, de gezichten ziet van de kinderen.”

Het opbouwen van een bestuur en het opstellen van het programma voor volgend jaar zal zo snel mogelijk moeten gaan starten. Grote sponsoren moeten eigenlijk al weer voor de jaarwisseling aangesproken worden. Het aanstaand bestuur zal ook voor 2011 officieel in werking moeten zijn. Ook gelden die Carion nog in beheer heeft moeten overgedragen worden, net als het archief en de aanwezige kennis. Er worden dringend mensen gezocht die het bestuur willen gaan vormen van Madierodam. Voor 2011 in gaat, zal het bestuur bij de notaris en de gemeente moeten zitten, zodat er spijkers met koppen geslagen kunnen worden. “Om in Madierodamtermen te blijven, we willen de plank niet misslaan en zoeken een stevige fundering voor het behoud van een waardevolle einde-zomervakantie- activiteit”, aldus Roelofs.
Iedereen die belangstelling heeft en wil bijdragen aan de voortzetting van Madierodam, kan zich aanmelden. Ook met vragen kan men zich wenden tot onderstaande personen: Bart Nobbe, b.nobbe@carion.nl, tel. 0313-490709; Erik Roelofs, erikroelofs@chello.nl; Stini Westdorp, s.westdorp@upcmail.nl; Erna Romeijn, ernaromeijn@tiscali.nl.

Foto: Tijdens Madierodam in 2010 deden ruim 260 kinderen mee aan het hutten bouwen op het voormalige Vitatronterrein.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.