Routewijziging bussen in Doesburg

DOESBURG – Per 12 december wordt de busroute van lijn 64 en 65 gewijzigd door Does-burg. Lijn 64 gaat voortaan ook naar ziekenhuis Zevenaar. Lijn 65 rijdt door naar Duiven-Zuid. In verband daarmee wijzigt ook de route in Doesburg voor beide lijnen. Beide lijnen doen voortaan niet meer de Koepoortwal, Veerpoortwal en Doormansingel aan. Daardoor vervallen de haltes Koepoortwal en Doormansingel voor beide lijnen.
Beide lijnen rijden voortaan de lus Didamseweg-Koppelweg-Goudenregenstraat-Mgr. Bekker-slaan-Kraakselaan-Meipoort-F.D. Rooseveltsingel-Barend Ubbinkweg enkelzijdig om vervol-gens de oude route via de Didamseweg weer op te pakken.