Heidecorridor Natuurmonumenten

REGIO – Natuurmonumenten is sinds 2008 bezig met onderzoek naar de heide op de Veluwezoom en met de voorbereidingen voor het verbinden van die heideterreinen. In jaren tijd is sommige heide verdund of verdwenen en is er bos of een aantal bomen voor in de plaats gekomen. In 2011 gaat Natuurmonumenten beginnen met de zogenaamde heidecorridor (licht roze slinger op het kaartje) om de heide weer met elkaar te verbinden.

De heidecorridor is een passage waarlangs heidegebonden diersoorten zich kunnen verplaatsen. Binnen die lichtroze slinger wordt op een aantal plekken gewerkt. Natuurmonumenten verwacht dat het project in 2013 af is. In 2011 begint natuurmonumenten met de aanpassingen en het kappen van bomen.
De heidecorridor heeft het doel de heidekwaliteit te verbeteren, op ecologisch gebied en het landschappelijk beter, aantrekkelijker te maken. Heideterreinen die door bebossing of verbossing van elkaar gescheiden zijn, worden nu weer met elkaar verbonden. Uiteindelijk hebben de dieren er profijt van dat alle heide met elkaar verbonden is omdat zij zich door een veel groter gebied kunnen verplaatsen. “Het is geschikter en toegankelijker voor de dieren. Een stuk bos kan namelijk een barrière zijn voor bepaalde dieren zoals de zandhazelworm, de gladde slang, het heideblauwtje en de zadelsprinkhaan. Door dichtgegroeide stukken bos of kleine stukjes bos te verwijderen, ervaren deze dieren geen barrières meer en kunnen zij zich vrij bewegen door een veel groter gebied”, aldus Hans van Dijk, boswachter Natuurmonumenten.
Van Dijk benadrukt dat Natuurmonumenten absoluut geen grote stukken bos gaat kappen. “De grote karakteristieke bomen blijven staan”. Dit is duidelijk te zien op de foto’s die staan op regiobodeonline.nl. Op de foto Voor ziet men bomen die een barrière kunnen vormen. Op de foto Na ziet men dat die bomen weg zijn en dat de dieren zich gemakkelijk kunnen verplaatsen, maar men ziet ook dat niet alle bomen gekapt zijn.
Natuurmonumenten heeft ook een duidelijk beeld over wat heide is. Hiervan zijn foto’s te vinden op regiobodeonline.nl. Van Dijk: “Heide is niet alleen maar ‘VVV-heide’. Daar bedoel ik mee: grote vlaktes paarse heide. Heide is ook kleine boomgroepjes, berken, grove den, brem, bosbes, vossebes en kort gras. Het gaat om de structuur en variaties in het gebied”. Natuurmonumenten wil dat beeld zoveel mogelijk terug laten komen. Waar te veel bomen staan, worden er een aantal gekapt en waar genoeg open ruimte is, gebeurd ook niets en weer andere stukken hebben een paar kleine aanpassingen nodig. In totaal wordt 70 hectare aangepakt. Bij de Dassenberg, tussen Rheden en Rozendaal, rechts van de Snippendaalseweg, wordt ongeveer tien hectare aangepakt. Van Dijk: “Hier vindt ook de heftigste ingreep plaats”.
Op 14 december is er van 19.00 tot 21.00 uur een inloopavond in het bezoekerscentrum Veluwezoom aan de Heuvenseweg 5 in Rheden. Iedereen die meer over het project te weten wil komen, is van harte welkom.

Bijschrift plattegrond kaartje:
Hard roze in de slinger = regulier beheer: jonge spontane opslag tussen de heide verwijderen
Paars in de slinger = heideterreintjes die dichtgegroeid zijn weer open maken en dichtgegroeide randen open maken door het weghalen van enkele bomen
Groen in de slinger = vellen van het bos verwijderen
Alle grote karakteristieke bomen en boomgroepen bijven staan, het betreft vooral bomen die als eerste in de heide zijn opgekomen en naar alle zijden toe konden uitgroeien. – Kaart Natuurmonumenten. 
 

www.natuurmonumenten.nl