Graag Gedaan Loenen bestaat 30 jaar

LOENEN – Graag Gedaan, de Loenense Vrijwillige hulpverleningsdienst, bestaat 30 jaar. Op 11 november 1980 werd door de notaris de stichting in het leven geroepen en de statuten vastgesteld. 30 Jaar is de leeftijd van één generatie, de volgende generatie is al aangetreden als vrijwilliger of als hulpvrager. De noodzaak die er kennelijk was om een vrijwilligersorganisatie op te richten was wellicht een andere als die van nu om ermee door te gaan.

Vrijwilligers komen en gaan. Op de viering van het zesde lustrum van Graag Gedaan in Landhotel Bosoord werd afscheid genomen van Jannie Lammers. Ze kreeg dankwoorden en bloemen van voorzitter Tonni Duiker voor haar inzet in al die jaren.

De voorzitter vertelde dat uit een bijeenkomst van professionals- en vrijwilligers in de zorg in Apeldoorn bleek dat door wijzigingen in de toepassing van de WMA (wet maatschappelijke ondersteuning) en de AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten) steeds meer druk op hulpverleners ontstaat, doordat de overheid niet langer bepaalde zorgvragen financiert. Instellingen willen die zorg wel blijven geven en doen een beroep op vrijwilligersorganisaties. Veel van deze organisaties hoeden zich bezig met extramurale zorg, maar extra- en intramurale zorg worden steeds meer met elkaar verweven. In Loenen hebben we slechts te maken met de woonunit van Pluryn als intramurale zorginstelling. Zij doen een beroep op Graag Gedaan voor uitbreiding van het maatjesproject, eventueel rijden en begeleiden naar het ziekenhuis. Nieuw is dat zij één van hun cliënten als vrijwilliger aanbieden. Als het kan wil Graag Gedaan ze ondersteunen.

Tonni Duikerbezocht de laatste gewestelijke themadag van de SSVH. Het thema over samenwerking was: “Alleen ga je sneller, samen kom je verder.” Er werd in groepen over het onderwerp gesproken en in de praktijk uitgewerkt, het was een inspirerende middag. Duidelijk werd dat je niet moet samenwerken om het samenwerken, maar dat partijen als: Cliënt, vrijwilliger en de buitenwereld er bij moeten winnen. Het algemene beeld wat wordt geschetst over meer hulpvragen, gaat voor Loenen niet op. De afgelopen periode was er zelfs minder vraag dan anders. Het vrijwilligerswerk vormt het cement van de samenleving, dat mag niet worden aangetast. We moeten ervoor zorgen dat de aanwas van nieuwe vrijwilligers op pijl blijft. De vragen anno 2010 zijn anders dan die van 1980, daar moeten we op participeren. Volgend jaar is het jaar van de vrijwilliger, daar haken wij op in”.