Brummense gemeenteraad stelt programmabegroting vast

BRUMMEN – De gemeenteraad van Brummen heeft donderdagavond de programmabegroting voor het komende jaar vastgesteld. Met de vaststelling van die begroting zijn de financiële en inhoudelijke kaders voor het gemeentebeleid voor 2011 bekend. De begroting kon rekenen op de instemming van IPV en VVD, een meerderheid van de raad. PvdA en CDA stemden tegen de begroting.

In totaal twee amendementen en achtentwintig moties werden in stelling gebracht tijdens de behandeling van de gemeentelijke begroting voor het komende jaar. Tijdens het levendige debat werden ze allen besproken en waar nodig nog aangepast of ingetrokken. Uiteindelijk werden de twee amendementen en negentien moties in stemming gebracht. Een totaal overzicht van besluitvorming over de programmabegroting 2011 kunt u vinden op de speciale begrotingspagina op website van de gemeente Brummen (www.brummen.nl).

Een aantal moties werd met unanimiteit aangenomen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de oproep aan het college om het speerpunt ‘duurzaamheid’ verder uit te werken en te concretiseren in een meerjarig projectplan. Ook was er brede steun voor een motie om de buurtbusverenigingen blijvend een financiële ondersteuning te geven en een motie om een stichting met ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) in het leven te roepen. Verder nam de raad unaniem een motie aan over het centrumplan Eerbeek. Deze motie roept het college op bij de verdere onderhandelingen over de samenwerkingsovereenkomst zwaar in te zetten op duurzaamheid, vooral op gebieden zoals mobiliteit, duurzame bouw en energie, maar ook stedelijke kwaliteit. Ook roept de motie het college op om met de raad in gesprek te gaan over de faserings- en versoberingsmogelijkheden binnen dit project.

De raad heeft ook het college opgeroepen om de voorgenomen bezuinigingen van vijf procent op de budget-subsidie van de Bibliotheek Brummen-Voorst en Stichting Welzijn Brummen te schrappen. Het college krijgt de opdracht eerst met deze beide organisaties in overleg te treden. Verder haalde een motie die het college oproept de hoogst mogelijke inspanningen te doen om winkelleegstand zoveel mogelijk te voorkomen, met succes de eindstreep. Ook een motie om voorlopig niet over te gaan tot omzetting van het gemeentelijke loket in Eerbeek tot een digitaal loket, werd met meerderheid van stemmen aangenomen.
 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.