Vermapack Doesburg moet dwangsommen betalen

DOESBURG – Op 1 en 7 oktober 2010 zijn door de gemeente Doesburg dwangsommen opgelegd aan het bedrijf Vermapack. In deze brieven heeft het bedrijf nog drie weken gekregen om een aantal geconstateerde overtredingen ongedaan te maken.

De controleur van de gemeente Doesburg heeft vervolgens op 28 oktober jl. opnieuw een bezoek gebracht aan Vermapack. Tijdens het bezoek is geconstateerd dat het geuremissieonderzoek is uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek dienen binnen twee maanden aan de gemeente te worden voorgelegd. Tevens is geconstateerd dat de overtredingen van de overige voorschriften niet binnen de gestelde termijn ongedaan zijn gemaakt.

Daarom gaat de gemeente Doesburg over tot het innen van de tot op heden verbeurde dwangsommen tot een bedrag van € 6.250,-. Elke komende week wordt gecontroleerd of de overtredingen nog voortduren. Zo ja, dan kan de gemeente tot een maximum van vier weken overgaan tot het innen van dwangsommen. De dwangsommen zijn bedoeld om het bedrijf te bewegen overtredingen ongedaan te maken. Betaling van de dwangsommen ontslaat het bedrijf niet van de verplichting om de overtredingen ongedaan te maken.