Home / Bronkhorst / Subsidies en gemeentehuis Eerbeek sneuvelen in begroting Brummen

Subsidies en gemeentehuis Eerbeek sneuvelen in begroting Brummen

BRUMMEN – De gemeente Brummen heeft flink gesneden in nieuw beleid om de financiën voor de komende jaren op orde te krijgen. Het college presenteerde donderdag de programmabegroting.

Hoewel nog steeds niet duidelijk is hoeveel de gemeente uit het gemeentefonds van het Rijk zal krijgen, is uitgegaan van een korting van 5 procent. Deze korting wordt doorberekend aan de gesubsidieerde instellingen binnen de gemeente, zoals de Stichting Welzijn en bibliotheken. De stichting Brummen – Krotoszyn moet het voortaan helemaal zonder gemeentelijke bijdrage stellen. Daarnaast worden waarderingssubsidies voor verenigingen afgeschaft en worden de wijkraden gekort. “Dit past allemaal binnen ons collegeakkoord, waarin we de burger meer zelfstandigheid geven. Zo’n waarderingssubsidie is een relatief klein bedrag, dat voor een vereniging ook zelf op te brengen is”, aldus wethouder Frans Bruning. Wel geeft hij aan dat er niet bezuinigd wordt op jeugd- en jongerenwerk en de voorzieningen uit de Wmo.

De uitvoering van grote plannen die de afgelopen jaren zijn opgesteld, komt op een wat lager pitje te staan. Er wordt een woonvisie opgesteld, waarin wordt bekeken wat de woonwensen in de gemeente zijn. De vraag in de verschillende kernen wordt in kaart gebracht. Dit kan tot gevolg hebben dat de bouwplannen voor Lombok en Elzenbos worden aangepast. In ieder geval worden deze gefaseerd. Dit geldt ook voor het Centrumplan in Brummen. “De tekeningen voor het Centrumplan Brummen worden afgerond, waarna dit project bij de samenleving wordt neergelegd”, aldus wethouder Louke van Wensveen. “Het Centrumplan Eerbeek houdt wel prioriteit.”
Ook uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor scholen wordt gefaseerd. De clustering van de scholen wordt doorgezet, maar het uitvoeren van de laatste twee clusters wordt op de lange baan geschoven. Wethouder Greetje Verver: “Tegen de tijd dat we aan uitvoering toe zijn, bekijken we eerste de situatie opnieuw: hoe is het dan? Het aantal leerlingen loopt bijvoorbeeld terug, wat betekent dat?” Verver geeft aan dat de scholen in Hall, Empe en Leuvenheim dit najaar wel een opknapbeurt krijgen.

En dan het gemeentehuis, punt van eindeloze discussie. Bij de vorming van het college werd direct besloten het idee voor een nieuw gemeentehuis in Eerbeek in de prullenbak te mikken. “We kiezen ervoor het huidige pand te her/verbouwen en dat doen we voor minder dan de 6 miljoen die daar in eerste instantie voor opzij was gezet”, aldus wethouder Bart Elbers. “Het gereserveerde bedrag was inmiddels opgelopen tot 12 miljoen. Nu hebben we het oorspronkelijke bedrag van 6 miljoen gepakt, maar we zijn geenszins van plan dat allemaal uit te geven.”
 

Lees ook

Inschrijving woningbouw jongeren van start

BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst start met een pilot Jongerenhuisvesting. De inschrijving hiervoor is inmiddels …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.