Home / Bronkhorst / Voorbereidingen dijkverlegging Cortenoever gaan met volle snelheid door

Voorbereidingen dijkverlegging Cortenoever gaan met volle snelheid door

BRUMMEN – Er wordt weer een belangrijke stap gezet in het project IJsselsprong. Het Waterschap Veluwe is begonnen met de voorbereidingen voor het opstellen van een Milieu Effect Rapport voor onder andere Cortenoever.

De besluitvormende fase van de IJsselsprong is afgerond, op het ‘blauwe vlak’ althans. De te nemen maatregelen op het gebied van de waterstroom door de IJssel zijn bekend. Dit houdt in dat de dijk in Cortenoever echt verlegd gaat worden. Ook wordt deze aan het noorden en zuiden verlaagd, waardoor de rivier bij hoog water een overloop heeft. Bij deze openingen wordt de grond vergraaft, waardoor het maaiveld enkele meters later komt te liggen. Deze gebieden worden in de toekomst ongeschikt voor landbouw, in verband met de hoge grondwaterstand. Het deel van de grond dat niet wordt afgegraven, blijft geschikt voor landbouw. Naar verwachting zal dit gemiddeld eens per 25 jaar overstromen.

Als gevolg van de vergravingen zal een deel van de woningen en boerenbedrijven moeten verdwijnen. Het gaat om de woningen die in het in- en uitstroomgebied liggen, woningen die bij overstroming meer dan 1 meter water op de drempel hebben en woningen die bouwkundig te slecht zijn om een overstroming te doorstaan en waarbij de door het Rijk te vergoeden schade te groot zou zijn. De eigenaars van deze panden worden uitgekocht tegen binnendijkse prijzen. Een aantal mensen is al uitgekocht, met anderen wordt momenteel overlegd en een aantal heeft al te kennen gegeven deze kwestie tot de rechter uit te willen vechten. Voor agrariërs die mee werken aan de plannen, wordt een oplossing gezocht. Zij kunnen grond krijgen binnen de nieuwe dijk of elders in het land.
Een aantal andere woningen en bedrijven kan blijven, maar hebben extra bescherming nodig tegen wateroverlast. Met de eigenaars wordt momenteel gesproken over wat er in hun specifieke omgeving gedaan kan worden. Denk aan het verhogen van de tuin of een kade om het erf. Eigenaars die door overstroming toch met waterschade aan hun pand te maken krijgen, krijgen een vergoeding van het Rijk. Dit geldt ook voor boeren die door overstroming hun gewassen verloren zien gaan.

Overigens is de planning voor de IJsselsprong nogal aangepast ten opzichte van de originele plannen. Het idee om alles in één keer aan te pakken, dus de wateropgave, woningbouw, infrastructuur en groen, is van de baan. De maatregelen voor het water hebben nu prioriteit, waarna de infrastructuur voorrang krijgt. Hieronder valt onder andere de rondweg rondom de Hoven en Leuvenheim. Of woningbouw gewenst is en in welke mate, wordt opnieuw onderzocht en het groen is zogezegd ‘de sluitpost’.

Het voornemen om te starten met de MER-procedure ligt momenteel ter inzage op onder andere het gemeentehuis in Brummen en het provinciehuis in Arnhem. Belanghebbenden kunnen hierop hun zienswijze indienen. Naar verwachting zal dit najaar worden gestart met het opstellen van het definitieve Milieu Effect Rapport.
 

Lees ook

Inschrijving woningbouw jongeren van start

BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst start met een pilot Jongerenhuisvesting. De inschrijving hiervoor is inmiddels …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.