Beleidsplan Rheden heeft ´heel klein beetje nieuw beleid´

DE STEEG – De gemeente Rheden moet de komende jaren op de centen letten. Vorige week presenteerde het college de beleidsplannen voor de komende vier jaar met als uitgangspunt: innovatief met minder. Wat hebben de burgemeester en wethouders de komende jaren voor de Rhedense burger in petto? Een overzicht van de belangrijkste plannen.

 

¨Ik ben blij met het hele kleine beetje nieuw beleid¨, zegt burgemeester Petra van Wingerden als ze de plannen van haar eigen portefeuilles bestuur en veiligheid presenteert. Van Wingerden doelt onder meer op de invoering van het project Burgernet, waarin burgers samen met de politie en de gemeente daders van misdrijven opsporen. Verder moet de inzet van straatcoaches jongerenoverlast in de gemeente terugdringen. Het plan om camera´s op het Callunaplein in Dieren te hangen, is van de baan. Van Wingerden: ¨Straatcoaches zijn breed inzetbaar. Cameratoezicht alleen op Calluna kost méér dan het hele project van de straatcoaches.¨ Op het gebied van bestuur is
communicatie met de burger de komende jaren de rode draad. ¨Het zal echter lastig zijn om de forse bezuinigingen uit te leggen¨, aldus de burgemeester. Het gemeentebestuur zal bij de bezuinigingen ook zichzelf niet ongemoeid laten: het wil besparen op papier van raadstukken, de wethoudersformatie is verkleind en de uitwisseling met partnergemeenten Cheb en Burgdorf wordt ´op een lager pitje gezet´. Rheden zal verder onder meer bezuinigen op de ambtelijke organisatie via een selectief vacaturebeleid. Het eerste miljoen dat Rheden moet besparen, leidt niet tot lastenverhoging voor de burger, belooft wethouder van financiën Ronald Haverkamp. ¨Daarna stijgt het hooguit naar het Gelders gemiddelde.¨ De gemeentelijke servicecentra in Dieren en Velp sluiten op termijn hun deuren. Rheden kijkt naar alternatieven, zoals een mobiel servicecentrum. ¨We zullen altijd fysiek aanwezig blijven¨, verzekert burgemeester Van Wingerden.

Bureaucratie
Nieuwbouw van woningen vindt voortaan alleen binnen bestaande bebouwingsgrenzen plaats. ¨Plannen die echter al in gang zijn gezet, zullen we realiseren¨, legt wethouder Ron König van ruimtelijke ordening uit. König doelt op Rhederhof in Rheden en Nimmer Dor in Laag-Soeren.
Verder schenkt Rheden de komende jaren aandacht aan een verbetering van de stationsomgeving, Calluna en Stenfert in Dieren, aan Velp-Zuid en aan de Groenestraat in Rheden. Het college gaat onderzoeken of er in de gemeente ´welstandsvrije gebieden´ ingevoerd kunnen worden. König: ¨We zetten de welstand niet overboord, maar we willen waar mogelijk minder bureaucratie.¨ Rheden onderzoekt tevens of er ruimte is voor uitstel of beperking van onderhoud aan wegen, riolering en openbaar groen. Het college blijft zich inzetten om een toename van het goederenvervoer over de IJssellijn te voorkomen. Ook de Traverse Dieren blijft een aandachtspunt, hoewel de provincie hier de scepter over zwaait. König: ¨We hebben nog steeds hoop dat de spade de grond in zal gaan.¨ Verder wordt er door Rheden gewerkt aan een voorlopig ontwerp van een ontsluiting bij De Beemd in Velp. Betaald parkeren zal alleen in Velp gelden en het college belooft ´actief bij te dragen aan een gezamenlijke lobby voor verbetering van de situatie rondom de A12´. Wethouder Tiemens blijft zich ook in het nieuwe college inzetten voor duurzaamheid en de vermindering van het restafval.

Zelfredzaamheid
Het college wil dat er in ieder dorp een locatie voor basisonderwijs blijft. De plannen voor restauratie van schoolgebouwen, uitgewerkt in het Masterplan Onderwijshuisvesting, worden mogelijk aangepast. ¨Wat al in de pijplijn zit, gaat door¨, zegt wethouder König. ¨Maar mogelijk moeten we onderdelen uitstellen.¨ Groene onderwijsinstellingen, bedrijven en het toerisme moeten met elkaar gaan samenwerken in het project Groene Vallei. Het college gaat onderzoeken of het schoolzwemmen weer kan worden ingevoerd. ¨Een prima manier van sporten en bovendien belangrijk voor de veiligheid¨, zegt Haverkamp. Uitgangspunt moet hierbij wel zijn dat het de gemeente geen geld kost. Mogelijk wordt het budget voor gym gebruikt of wordt er een bijdrage aan ouders gevraagd. Het college gaat eveneens onderzoek doen naar de mogelijkheden voor verbetering van de sportcomplexen Het Nieuwland en Rheden. Er wordt onder andere bekeken of woningbouw een bijdrage kan leveren aan de kosten van deze opknapbeurt. Ook vindt er een onderzoek plaats naar een nieuw zwembad in Velp. Op het gebied van werk en inkomen geldt: ´werk gaat boven een uitkering´. De gemeente wil ´streng aan de poort´ zijn en wil bekijken of zij verstrekkingen die in het verleden ten onrechte zijn uitgekeerd, kan terugvorderen. ¨We zetten de komende jaren vol in op arbeidsparticipatie¨, zegt wethouder Tjebbe Vugts. ¨Zelfredzaamheid is hierbij het uitgangspunt.¨ Rheden zal ouderen, jongeren en gehandicapten zoveel mogelijk ontzien bij de bezuinigingen. Deze zomer zal het college de bezuinigingsplannen verder uitwerken. Vervolgens moet in 2011 de Rhedense politiek zich hierover buigen.
 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.