Home / Dieren / Startnotitie Milieu-effectrapportage (MER) Traverse Dieren vastgesteld

Startnotitie Milieu-effectrapportage (MER) Traverse Dieren vastgesteld

DIEREN / ARNHEM – Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben de startnotitie voor de milieueffectrapportage van het infrastructuurproject Tarverse Dieren, de reconstructie van de N348/N786, vastgesteld.

De startnotitie is de eerste formele stap om te komen tot een milieueffectrapportage. De startnotitie ligt van 8 juni 2010 tot en met 19 juli ter inzage.

De startnotitie beschrijft het project, de projectdoelen en de te onderzoeken alternatieven. In de startnotitie staat verder op welke milieueffecten het onderzoek zich moet richten, de onderzoekscriteria en bevat informatie over de reikwijdte en het detailniveau van het onderzoek. Tussen de te onderzoeken alternatieven bevindt zich ook het alternatief 3A/B, onder de noemer 3 Lang. Dit alternatief is al eerder door GS beoordeeld als financieel onhaalbaar, maar maakt onderdeel uit van de startnotitie om de effecten van deze variant te kunnen vergelijken met andere varianten, zoals de verkorte verdiepte aanlegging 3 Kort.

Informatieavond
Op 17 juni, wordt van 19.30-22.00 uur een specifieke toelichting gegeven op de startnotitie in zalencentrum Theothorne in Dieren. Tijdens de avond kunnen belangstellenden vragen stellen aan gedeputeerde Marijke van Haaren en wethouder Ron König en de aanwezige experts van provincie en gemeente over de MER-procedure en over de inspraakmogelijkheden.
Naar aanleiding van de startnotitie en de inspraakreacties stelt de Commissie MER een advies op aan Gedeputeerde Staten, over de richtlijnen waaraan de inhoud van het hierna op te stellen milieueffectrapport (MER) moet voldoen. De richtlijnen worden op 30 augustus 2010 vastgesteld door GS.

De provinciale weg N348/N786 (Burgermeester De Bruinstraat / Burgemeester Willemsestraat) door het dorp Dieren kan de verkeersdrukte niet goed verwerken, vooral niet tijdens de drukke ochtend- en avondspits. Files en een onoverzichtelijke verkeerssituatie zijn het gevolg. Bewoners en automobilisten ervaren de weg als druk en onveilig. De weg en het spoor tussen Arnhem en Zutphen, vormen bovendien een barrière die het dorp Dieren in tweeën snijdt. De provincie Gelderland start daarom het project, Traverse Dieren, om zo de infrastructuur en de situatie te verbeteren.
 

Lees ook

Grootse theaterdienst

DIEREN – Wat gebeurt er als je één genereuze generaal, twee stoere soldaten, twee invloedrijke …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.