Home / Regio / Waterschappen gaan goedkoper belasting heffen

Waterschappen gaan goedkoper belasting heffen

REGIO – De acht waterschappen in het oosten van het land willen één gezamenlijk belastingkantoor oprichten. Op de langere termijn kunnen hier ook gemeenten gebruik van maken. Daarmee worden de kosten voor de belastinginning fors teruggebracht. Een voordeel dat uiteindelijk weer aan de belastingbetalers ten goede komt.

Met de voorgenomen samenwerking lopen de waterschappen vooruit op een onderzoek naar verdergaande samenwerking tussen waterschappen en gemeenten, dat landelijk wordt ingezet en waarover afspraken zijn gemaakt tussen de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Beide koepelorganisaties zijn daarbij overeengekomen bij verschillende uitvoeringstaken naar efficiencymogelijkheden te zoeken. Dat varieert van samenwerking op het gebied van waterzuivering en andere watertaken, maar ook op het gebied van belastinginning. De verwachting is dat hierdoor de komende jaren tot honderden miljoenen bespaart kan worden.

Het huidige belastingkantoor in het oosten van het land heft de belasting en heffingen van de waterschappen Rijn en IJssel, Groot Salland, Reest en Wieden, Velt en Vecht en Regge en Dinkel onder de naam Lococensus. De waterschappen Vallei en Eem, Veluwe en Zuiderzeeland hebben een samenwerkingsverband onder de naam Tricijn. Beide belastingkantoren gaan straks op in de nieuwe organisatie

Op dit moment zijn de afzonderlijke belastingkantoren in Harderwijk en Zwolle gevestigd. Dat blijft in ieder geval tot en met 2014 het geval. Afgesproken is dat de fusie tussen de beide belastingkantoren organisch verloopt, dus vooral via natuurlijk verloop.

Door de fusie ontstaat een robuustere organisatie die groot genoeg is om de nodige expertise in eigen huis te houden. Daardoor wordt de organisatie minder kwetsbaar, ontstaat minder behoefte aan externe inhuur en krijgt de kwaliteit van de dienstverlening een impuls.

Op de langere termijn is de verwachting dat ook verschillende gemeenten zullen besluiten van de diensten van het nieuwe belastingkantoor gebruik te maken. Bij Tricijn is al een haalbaarheidsonderzoek verricht bij zes gemeenten, waarvan Nijkerk en Leusden al hebben besloten tot samenwerking. Dronten besluit vermoedelijk dit najaar over mogelijke samenwerking. De gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg, hebben als gevolg van een mogelijke herindeling en samenvoeging van deze gemeenten, de besluitvorming hierover opgeschort.

De kosten voor de fusie bedragen ongeveer 300.000 euro. Dat is gelijk aan het inverdieneffect van de samenwerking in 2011. Daarna lopen de inverdieneffecten jaarlijks op tot naar schatting 820.000 euro per jaar na 2013.

De effecten per belastingbetaler zullen per belastinggebied verschillen en zijn tevens afhankelijk van de kwaliteitseisen en kosten van de zuivering en bescherming. Uiteindelijk zullen die lasten door de lagere heffingskosten voor de belastingbetaler echter altijd voordelig uitpakken. In het belastinggebied van Waterschap Rijn en IJssel betalen ingezetenen nu ruim 40 tot 120 euro per jaar aan zuiveringsheffing (afhankelijk van de gezinsgrootte) en iets minder dan 34 euro aan watersysteemheffing.
 

Lees ook

Kanaalweek laat het Apeldoorns Kanaal leven

REGIO – Van 23 tot en met 30 juni vindt onder het motto ’schakel van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.