Het heeft Hare Majesteit behaagd …

REGIO – Ieder jaar op 29 mei reikt Hare Majesteit Koningin Beatrix de zogenaamde lintjes uit. Mensen die zich gedurende langere tijd verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving, worden onderscheiden als Lid of Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ook in onze regio zijn de nodige onderscheidingen uitgereikt door de verschillende burgemeesters.

John Schuurman

EERBEEK – John Schuurman (62) is 44 jaar actief geweest binnen de Ondernemingsraad van SCA Packaging in Eerbeek, onder andere als voorzitter. Ook was hij voorzitter van de Groensondermingsraad, lid van de Europese Ondernemingsraad en medeonderhandelaar bij het arbeidsvoorwaardenoverleg bij SCA. Sinds 1966 was hij Schuurman lid van FNV Bondgenoten en sinds 1971 Kaderlid, waar hij coördinatiepunt voor arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid binnen de sector was. Binnen het FNV was hij voorzitter landelijke kadergroep Papier- en Kartonindustrie, voorzitter concernraad SCA Benelux, voorzitter Bedrijfsafdeling SCA Eerbeek, lid van het bestuur van het Pensioenfonds SCA en vertrouwenspersoon. Daarnaast zette John Schuurman zich zeker twintig jaar in als KNVB-scheidsrechter bij het zaterdag amateurvoetbal District Oost. Hij zette zich veertien jaar in voor CV de Dwarsliggers, waarvan vier als bestuurslid, drie in de optochtcommissie en acht jaar als raadsheer. Hij maakte zich sterk voor het sociaal carnaval. Verder heeft Schuurman zich verdienstelijk gemaakt in maatschappelijke organisaties en individueel als pleegouder. Hij en zijn echtgenote steunen al sinds jaar en dag een dorp in Colombia.

Jacomien Graven

BRUMMEN – Jacomien Graven – van der Linde (61) uit Brummen zet zich al sinds 1988 in voor Sportclub Brummen. Vanaf 1993 is zij verenigingsscheidsrechter en omroepster bij thuiswedstrijden van het eerste elftal. Graven zat in het bestuur van de vereniging en was drie jaar notuliste. Sinds 2008 is ze bovendien secretaris van de jeugdcommissie. Daarnaast is Jacomien Graven vrijwilliger bij Veilig Verkeer Nederland, afdeling Brummen, waarvoor ze zich sinds 1972 inspant voor het verkeersexamen voor basisschoolleerlingen. Verder brengt Graven al vijftien jaar twee keer per jaar hulpgoederen naar een school en ziekenhuis Krotoszyn in Polen. Deze goederen zamelt ze zelf in en slaat ze thuis op. In Polen is Jacomien onderscheiden met de titel ‘Vrouwen voor Krotoszyn’. Ook was Graven in 1981 één van de oprichters van de Speel-o-theek in Brummen. Dit deed ze als voorzitter, een functie die ze tien jaar invulde. Hierna is ze nog acht jaar vrijwilliger geweest. Tot slot stelt Jacomien Graven zich al elf jaar beschikbaar op het stembureau bij verkiezingen. Zij zit al 25 jaar in de medezeggenschapsraad in het basisonderwijs.


Marina Radius

EERBEEK – Marina Radius – Wemelsfelder (74) organiseert sinds 1979 concerten bij haar thuis in Eerbeek. Dit is ontstaan uit het samen thuis musiceren, later met gasten en inmiddels soms wel zes concerten per jaar, waar zo’n zestig mensen naartoe kunnen. Radius ontvangt veelal nationaal, maar ook internationaal bekende artiesten, die soms zelfs blijven logeren. Sinds 1992 is Marina Radius voorzitter en stuwende kracht aan de werkgroep Kleine Muziekensembles van de Culturele Stichting. Ze organiseert samen met anderen per jaar zes Culturele Cocktails. Ook doet zij al vele jaren de organisatie van de Culturele Prijs van de gemeente Brummen. Daarnaast is mevrouw Radius actief betrokken bij vele andere culturele activiteiten binnen de gemeente Brummen en heel al vele anderen kunnen adviseren en assisteren.

Jannie Hietbrink

BRUMMEN – Jannie Hietbrink – Lijftogt (67) uit Brummen is vanaf 1998 diaken in de Protestantse kerk, waarbij ze veel betekent voor mensen die niet kunnen rondkomen of op de armoedegrens leven. Ze zorgt via de diaconie voor een oplossing, vaak in de vorm van voedselpakketten, waar Jannie met regelmaat groenten uit eigen tuin aan toe voegt. Hietbrink was zeven jaar lang actief voor bewoners van het Asielzoekerscentrum om hen wegwijs te maken in Nederland. Voor ze in Brummen kwam wonen, was Jannie tien jaar actief bij de kerk in Warnsveld, waar ze twee tot drie keer per jaar een actie organiseerde voor een goed doel. Jannie Hietbrink is al elf jaar een bekende verschijning binnen het Open Deurwerk en initiatiefneemster voor de kerst- en palmpaasmarkt. Het hele jaar door maakt ze bloemstukken en verzamelt ze spullen om te verkopen. Eens per maand wordt een gezamenlijke maaltijd georganiseerd, waar Jannie met veel plezier helpt met koken. Jannie Hietbrink is al dertien jaar als vrijwilliger verbonden aan de Hulp aan Noodlijdende Derden in Zutphen, waarbij de goederen inzamelt en sorteert voor de verkoop in de winkel, waarvan de opbrengst voor goede doelen bestemd is.

Leo Thomassen

BRUMMEN – Leo Thomassen (54) uit Brummen is al vanaf 1980 vrijwilliger bij de brandweer in de gemeente Brummen. Hij begon als nieuwkomer en heeft zich veel ontwikkeld en cursussen gevolgd. Thomassen is collegiaal en zet zich altijd vol in als hij hulp kan bieden. Hij is leidinggevend brandweerman en stuurt een ploeg aan van zes mensen. Binnen de brandweer heeft hij zich veel ingezet voor onder andere het onderhoud, reparatie en keuringen. Nog steeds coördineert hij het technisch onderhoud. Verder is Leo actief binnen de Protestantse Kerk. Vanaf 2001 helpt hij mee met de voorbereiding, het opzetten en afbreken van de Kerkenmarkt. Eens per twee à drie jaar wordt er een musical opgevoerd, waarvoor Thomassen zich inzet op het gebied van decor. Hij was verder twee jaar coach bij de B-jeugd van vv Oeken, bracht hiervoor het clubblad rond en was lid van de club van 100. In drukke periodes helpt Thomassen bij Boerderij Aalders en eens per jaar begeleidt hij Amerigo, het paard van Sinterklaas, op zijn ronde door Brummen.

Siemen van Asperen

BRUMMEN – Siemen van Asperen (68) uit Brummen is al sinds de oprichting in 1976 penningmeester van het Brummens Mannenkoor. Van 1984 tot 1993 vervulde hij deze functie bij het Christelijk Zwols Mannenkoor. In Brummen is Siemen verder actief lid van de redactiecommissie van het clubblad en lid van de commissie Werving en PR. Van1977 tot 1984 was Van Asperen lid van de Hervormde Gemeente Brummen in het ambt van diaken. Voor de diaconie deed hij de financiële administratie en hij was in die periode ook vele jaren voorzitter. Vanaf 1994 bekleedde hij wederom het ambt van diaken met bijzondere opdracht van de Hervomde Gereformeerde kerkgemeenschap Brummen, nu Protestantse Gemeente Brummen. Ook hier deed hij de financiële administratie en hij was penningmeester. Ook maakte Van Asperen vele jaren deel uit van het Moderamen, dagelijks bestuur. Vijf jaar was hij vice-voorzitter. In 2000 was hij voorzitter van de beroepingscommissie. Van 1994 tot 2004 verzorgde hij de financiële administratie ten behoeve van de Kerkvoogdij. Sinds 2007 is Siemen van Asperen lid van de Kerkenraad in het ambt van Kerkrentmeester, penningmeester, en is daardoor lid van de taakgroep Beheer. Vanaf 1993 helpt hij al mee als vrijwilliger met de kerkenmarkt. Van 2005 en 2008 was Van Asperen penningmeester en coördinator van de musicalgroep van de gemeente. Ook was hij vijf jaar penningmeester bij de Christelijke Wilhelminaschool, waar hij bij het 75- en 100-jarig bestaan meewerkte aan een jubileumboekje. Van Asperen zat tien jaar in de kascommissie van de Wijkraad Oliemolen en is sinds 2007 penningmeester van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, secretaris van het Regionaal Overleg Cliëntenraad, voorzitter van de ANGO en lid van de Cliëntenraad van Thuiszorg Yerian.

Jaap Ypma

BRUMMEN – Jaap Ypma (68) uit Brummen zit vanaf 1993 in het bestuur van het CDA Brummen – Eerbeek en is sinds 1995 voorzitter. Ook is hij in de provinciale CDA-politiek actief in werkgroepen en discussiebijeenkomsten. In 2005 begeleidde hij de fusie tussen CDA-afdelingen Zutphen en Warnsveld. Vijf jaar was Ypma voorzitter van de Bouwcommissie ’t Trefpunt, waar hij samen met anderen een ontmoetingsplek voor de jeugd van de kerk oprichtte. Twaalf jaar lang was hij voorzitter van de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs in Brummen. Van 2005 tot 2006 was Ypma voorzitter van de fusiecommissie Protestants- Christelijk Onderwijs Gelderveste. Tijdens zijn werkzaamheden bij de Hogeschool Arnhem – Nijmegen (HAN) heeft Ypma middels uitgebreid onderzoek de verantwoordelijkheid genomen voor een vestiging van de Faculteit Economie en Management in Nijnmegen. Na zijn VUT in 2003 is hij bereid gebleken nog verschillende hand- en spandiensten te verrichten voor de HAN. Zo heeft hij een inzetsysteem opgezet voor de Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij. Vanaf 2006 is Ypma bij SWB buurtbemiddelaar voor preventie van buurtproblemen. Vanaf mei 2008 is Ypma lid van de Ledenraad van de Rabobank Graafschap – Noord en lid van het geografisch ledenpanel van de Rabobank.

Gees Borneman

EERBEEK – Gees Borneman – Brunink uit Eerbeek was in totaal negen jaar scriba van de Gereformeerde Kerk in Eerbeek en onderhiel contacten met de plaatselijke kerken en classis in de regio. Vanaf 1995 is ze redactielid en verzorgt ze het kerkblad. Ook zat Gees Borneman in de redactie van het gedenkboek dat bij het honderdvijftigjarig bestaan van de kerk werd geschreven. Tijdens de kerkdiensten begeleidt ze de kindernevendiensten. Sinds 1980 zorgt zij ervoor dat er iedere zondag een voorganger in de eredienst kan voorgaan. Ook nam Gees plaats in de beroepings- en bouwcommissie van de PKN Eerbeek. In 1973 vierde mevrouw Borneman actie voor een kinderspeelveld en was initiator van speelgelegenheid in de Noorder Enk. Zestien jaar zat zij bij de Kynologenclub in Zutphen, waar ze begon als redactielid van het clubblad en later secretaris en voorzitter werd. Daarnaast begeleidde Gees drie jaar lang schoolgaande kinderen voor knutselmiddagen in het Dorpshuis en hielp ze mee met de voorbereiding en uitvoering van de kindervakantiespelen. Vanaf 2001 is Gees Borneman bestuurslid van de Stichting Zwembad Coldenhove. Toen er sprake van was dat het bad zou verdwijnen, heeft mevrouw Borneman zich actief ingezet om dit te voorkomen. Daarnaast is zij vertrouwenspersoon voor de vrijwilligers die er werkzaam zijn.


Sjef Hendrikx

ROZENDAAL – Dr. Ir. Sjef Hendrikx (77) is benoemd tot Rudder in de Orde van Oranje Nassau. Hendrikx zet zich al meer dan veertig jaar in op het gebied van lokale historie, monumentenzorg en landschapsbehoud. Hij was en is lid van diverse monumentencommissies en van het bestuur van de Heemkundevereniging Den Dungen. Ook is hij bestuurslid van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. Hendrikx heeft zich onder andere ingezet voor de instandhouding van monumentale boerderijen en het behoud van religieus erfgoed. Ook schreef hij een aantal boeken op het gebied van cultuurhistorie. Veel van zijn activiteiten spelen zich af in Brabant, maar Hendrikx zet zich ook in als lid van het comité Open Monumentendag Rheden-Rozendaal en hij verzorgt lezingen over het kasteel en park Rosendael. 

Ap Gorsseling

LOENEN – Ap Gorsseling (61) uit Loenen is vanaf 1963 op diverse vlakken actief. Hij is ruim vijftig jaar lid van muziekvereniging OLTO in Loenen. Sinds 1982 is Gorsseling Tamboer-maître van de Drumfanfare en bovendien coördineert hij wekelijks de inzameling van oud papier. Ook was hij twaalf jaar bestuurslid en acht jaar voorzitter van muziekvereniging Harmonie OLTO. Sinds 1991 is Ap Gorsseling voorzitter van de Stichting Loenense Pony- en Paarden Jaarmarkt. Verder is hij sinds 1973 zeer actief binnen Smurfit Kappa in Loenen, onder andere bij de personeelsvereniging en als EHBO’er. Tot slot is hij vanaf 1986 actief voor voetbalvereniging Loenermark.

Corrie de Kool

LOENEN – Corrie de Kool – Verhoog (69) is sinds 1967 kerkelijk actief binnen de Gereformeerde en Protestantse Kerken in Waddinxveen, Leiderdorp en Loenen. Tien jaar was zij vrijwillig leerkracht handwerken en handelvaardigheid bij PC-basisschool Samen Onderweg in Leiderdorp. Vanaf 1999 is zij actief voor de stichting Wijnand Hacfort als gids, medewerkster en sinds 2004 ook als bestuurslid. Vanaf 1990 doet Mevrouw De Kool genealogisch onderzoek naar het voorgeslacht van de familie De Kool. Dit onderzoek is door haar gestart uit persoonlijke belangstelling, maar heeft door specifieke deelonderzoeken en publicaties een breder belang gekregen. Verder heeft De Kool diverse presentaties en bijdragen aan het verenigingsblad van de historische vereniging De Marke verzorgd. De afgelopen tien jaar is zij bovendien actief voor diverse ad hoc-activiteiten voor de dorps- en bewonersbelangen.

Dick Jurriëns

RHEDEN – Dick Jurriëns (63) is sinds 1998 onafgebroken gemeenteraadslid voor Gemeentebelangen. Hij maakte deel uit van de commissie Woon- en Leefomgeving en was in de periode 2006-2007 fractievoorzitter. Op 10 maart 2010 werd de lopende raadsperiode afgesloten, waarin afscheid van Jurriëns werd genomen. Toen op 5 maart 2010 de definitieve uitslag vastgesteld werd, kwam vast te staan dat Dick Jurriëns niet meer terugkeert in de raad door voorkeursstemmen voor iemand die later op de lijst stond.

Koob ter Haar

HOOG-KEPPEL – Koob ter Haar uit Hoog-Keppel was van 1980 tot 1986 voorzitter van de ouderraad van de Gemeentelijke Scholengemeenschap in Doetinchem en van 1980 tot 1995 medeorganisator van diverse gemeentelijke sporttoernooien. Van 1982 tot 2002 was Ter Haar penningmeester en voorzitter van het plaatselijke Rode Kruis en van 1997 tot 2005 lid van de kerkenraad en vrijwillig koster van de kerk in Hoog-Keppel. Van 1997 tot 2007 draaide lokale krant de Hessenkoerier onder hoede van eindredacteur Koob ter Haar. Van 2000 tot 2008 was Ter Haar verder lid van de werkgroep Kern met Pit en van 1994 tot 2004 bestuurslid en voorzitter van de stichting Peuterspeelzalen Hummelo en Keppel.

Ton Voets

VELP – Ton Voets (68) is vanaf 1998 voorzitter van het Herenkoor & Ontmoetingskoor van RK-parochie De Wijngaard OLV Visitatiekerk Velp / Rozendaal. Daarnaast heeft hij de samenvoeging van vijf koren tot één Ontmoetingskoor tot stand gebracht. Ook maakt Voets de programmasamenstelling van de vieringen van beide koren door het jaar heen. Hij regelt de bezetting van dirigenten en organisten en coördineert het onderhoud van de geluidsinstallatie, orgels en andere instrumenten. Tevens vertegenwoordigt Ton Voets de koren bij het korenoverleg en het liederenoverlg. Onder zijn leiding zijn alle partituren van de vijf koren verzameld en volledig gearchiveerd. Vanaf 1977 is Ton Voets bovendien bestuurslid van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve-Officieren. Naast de normale activiteiten als voorzitter en secretaris heeft Voets ook zitting in diverse overlegorganen met defensie en collega-zusterverenigingen in binnen- en buitenland.

Mw. J. Bouman

LAAG-KEPPEL – Mevrouw J. Bouman – Schuurman uit Laag-Keppel is druk met verschillende activiteiten voor de plaatselijke samenleving. Zo was zij van 1994 tot 1997 vrijwilliger voor vakanties van de Zonnebloem. Hiervoor is ze vijf maal mee geweest, maar haar 65e verjaardag verplichtte haar te stoppen. Vandaag de dag is mevrouw Bouman actief als vrijwilliger voor verpleeghuis Den Ooiman, als sinds 1989. Hier schenkt ze koffie, begeleidt ze activiteiten en helpt ze bij de jaarlijkse bewonersvakantie. Vanaf 1998 is Bouman lid van de Christelijk Gemengde Zangvereniging Sonate uit Silvolde, waarvoor ze zich eveneens bezig houdt met onder andere het uitzoeken van muziekstukken, werven van nieuwe leden en het inzamelen van gelden. Tot slot is mevrouw Bouman sinds 1999 vrijwilliger voor vakanties van het Rode Kruis, ze helpt onder andere mee in de verzorging van deelnemers aan de bootvakanties op de Henri Dunant.

Ap Weertjes

RHEDEN – Ap Weertjes (72) zit al sinds 1981 in het bestuur van de Rhedense Oranjevereniging. Van alle dorpsactiviteiten die door Rheden en Oranje worden georganiseerd, is hij het aanspreekpunt. Denk aan de lampionnenoptocht voor schoolkinderen, de herdenking van de huwelijksdag van Koningin Beatrix en Prins Claus, Koninginnedag, de Oranjefeesten met kermis en het schaapscheerdersfeest. Vanaf 2001 is Weertjes tevens de voorzitter van de Bond van Oranjeverenigingen in de gemeente Rheden. Als voorzitter geeft hij ook ondersteuning aan het 4 en 5 mei-comité, bij de nationale herdenking op 4 mei. Daarnaast is hij contactpersoon voor de verkeersregelaars. Hij verzorgt de indeling en aanwezigheid van de regelaars bij grote activiteiten, zoals de Sinterklaasintocht in Rheden en De Steeg, de Palmpaasoptocht en de wandelvierdaagse.

Jan Maassen van den Brink

RHEDEN – Jan Maassen van den Brink (63) is al sinds 1977 lid van Crescendo, de grootste muziekvereniging van Arnhem. Sinds 1986 is hij hier actief als secretaris. Hij verzorgt bovendien de publiciteit, regelt de interne communicatie en maakt afspraken over optredens. Hij vertegenwoordigt Crescendo binnen de overkoepelende organisatie. Vanaf 1984 is Maassen van den Brink verder belast met de organisatie van muziekexamens voor eigen leden en hij is opleidingscoördinator. Als vrijwilliger is deze ‘mister Crescendo’ bovendien zeer actief in en voor de Muziekboerderij in Elden, eigendom van Crescendo, waar de lessen en repetities worden gehouden. De afgelopen dertig jaar heeft Jan Maassen van den Brink enorm veel tijd, energie en enthousiasme in de vereniging gestopt.

Co Stuart

GIESBEEK – Co Stuart (70) zet zich al 45 jaar belangeloos in voor de gemeenschap in de dorpskern Giesbeek. Hij begon zijn activiteiten als groepsbegeleider van de Don Bosco jongensgroep in zijn woonplaats Giesbeek. Ook was hij 28 jaar lid van de vrijwillige brandweer van de gemeente Angerlo. Binnen de RK parochie Sint Martinus in Lathum-Giesbeek neemt hij een belangrijke plaats in. Hij is bijna 30 jaar koster en hij is al vele jaren bestuurslid van de parochiële caritasinstelling. Naast deze officiële functies verricht hij veel hand- en spandiensten ten behoeve van de parochie. Zoals loper voor de jaarlijkse actie kerkbalans, collectant, rondbrengen parochieblad, maar ook het opbouwen van de kerststal, klusjesman en lid van het kerkkoor. Hij ontving uit handen van burgemeester De Ruiter in Zevenaar de versierselen als Lid in de Orde van Oranje Nassau.
 

 Generaal Majoor Mart de Kruif

DOESBURG – Mart de Kruif was niet in Doesburg aanwezig, omdat hij in Den Haag zijn onderscheiding in ontvangst mocht nemen voor de vele verdiensten in Uruzgan. Hij werd benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje Nassau (met de zwaarden) en de versierselen werden hem uitgereikt door minister van Middelkoop.

 

Anita Nieuwenhuis

DOESBURG – Anita Nieuwenhuis werd Lid in de Orde van Oranje Nassau, niet omdat ze een geboren en getogen Doesburgse is, maar wel om al het vrijwilligerswerk dat ze heeft gedaan en nog steeds doet. Onder andere is ze 24 jaar vrijwilliger bij Sportclub Doesburg geweest, waar ze het bestuur ondersteunde met taakverslagen en verslagen van vergaderingen. Moest er iets georganiseerd worden: Anita was erbij om te helpen. Sinds 2005 zit ze ook in het huurdersplatform van Woonservice IJsseland en heeft hier een grote inbreng. Velen zullen haar ook kennen van haar lidmaatschap van de SP. Niet op de voorgrond tot nu toe, maar wel heel veel werk achter de schermen verrichten, dat is Anita ten voeten uit: veel doen maar meestal in de schaduw. Daarom ook een zeer verdiende onderscheiding voor haar.

Jan van Ushen

DOESBURG – Jan van Ushen is een man van veel daden. Volgens burgemeester Kees Luesink was Jan vrijwel nooit thuis met Sint Nicolaas, omdat hij dat zelf was. Maar velen zullen hem kennen van al het werk dat hij bij de Rivalen verrichtte. Maar ook de postzegelclub de Globe kan op zijn onverdeelde aandacht rekenen. Dan is hij ook nog penningmeester van de VPTZ, een vrijwilligers organisatie voor begeleiding bij het begeleiden van mensen die graag thuis willen sterven. Een zeer moeilijke maar dankbare taak. Als coördinator van het Rode Kruis voor de bloeddonor avonden is hij onontbeerlijk geweest. Natuurlijk mag ook zijn vele werk voor de Martinibazaar niet vergeten worden want ook hiervoor zet Jan zich ten volle in. Zijn vrouw meldde hierover: “In de weken voor de bazaar kan hij beter zijn bed in de Martiniekerk zetten, want hij woont er ongeveer”. Een ten volle verdiend lintje.
 

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.