Interview Ronald Haverkamp (VVD Rheden)

VELP – Ronald Haverkamp raakte eind jaren negentig via zijn werk als financieel adviseur dusdanig in de ban van lokale politiek, dat hij zich aansloot bij de Rhedense VVD. Zijn doel? Laten zien dat lokale politiek niet saai en stoffig is. In 2004 mocht hij plaatsnemen op het gemeentepluche. Eerst als raadslid, later als fractievoorzitter. Volgende stap zou het wethouderschap kunnen zijn, maar dan mag de VVD op 3 maart geen nederlaag lijden. ¨Ik ben verantwoordelijk voor een goede verkiezingsuitslag. Als we verliezen en toch in het college komen, wil ik geen wethouder worden.¨

Raadsvergaderingen worden soms als langdradig betiteld. U denkt daar anders over? ¨Ik zeg altijd: een raadsvergadering is leuker dan Goede Tijden Slechte Tijden. Politiek trekt mij, zeker in combinatie met financiën. Ik vind een raadsvergadering een heel mooi schouwspel.¨

Bij urenlange besprekingen over een beleidswijziging springen de vonken er toch niet altijd van af?
¨Het is daarom mijn drive om op een andere manier politiek te bedrijven. Ik ben de politiek ingegaan met een verbeteringsdrang. Ik wilde iets veranderen, want je moet van een raadsvergadering geen saaie bedoening maken. Ik probeer ook altijd, als het even kan, wat humor in te brengen.¨

Hoe kwam u uiteindelijk in de Rhedense politiek terecht?
¨Na de gemeenteraadsverkiezingen in 1998 zag ik dat de gemiddelde leeftijd van de VVD-raadsleden 65+ was. Ik heb toen een brief gestuurd naar het bestuur, omdat ik jongeren miste. Vervolgens ben ik via toenmalig wethouder Ap Lammers de politiek ingerold.¨

Waarom koos u destijds voor de VVD en niet voor een andere partij?
¨Hoewel ik links ben opgevoed, trokken de uitgangspunten van de VVD mij: vrijheid, verantwoordelijkheid en rechtsgelijkheid. Ook het streven van de VVD naar een solide financieel beleid sprak mij aan. De basis van de hele politiek ligt immers bij het geld.¨

Houdt u zich als adviseur gemeentefinanciën bij de provincie ook met het geld van de gemeente Rheden bezig?
¨Nee, je mag sowieso geen toezicht houden op de gemeente waarin je woont. Daarnaast heb ik een integriteitsverklaring moeten tekenen omdat ik raadslid ben. Overigens levert de combinatie mij geen belemmeringen op. Als ik in de raad iets vervelends zou moeten zeggen over een bestuurder van de provincie, dan zou ik daar geen moeite mee hebben.¨

Tijdens de begrotingsbehandeling in november deed u een ‘gouden vondst’. U ontdekte dat de gemeente te pessimistisch was over de pensioenpremies van haar ambtenaren. Hierdoor kon er een streep door een aantal pijnlijke bezuinigingen. Was dit dankzij uw baan?
¨Hoewel ik via mijn werk al in een vroeg stadium op de hoogte ben van financiële ontwikkelingen, zou je dit met een beetje gezond verstand ook kunnen ontdekken. Andere raadsleden hadden deze vondst in principe ook kunnen doen.¨

Was deze ontdekking het grootste VVD-succes van deze raadsperiode?
¨Nee, dat vind ik niet. Belangrijker is dat we een stijging van de lokale lasten hebben beperkt. Ook hebben we een motie ingediend waarin we aangaven tegen hoogbouw in bestaande wijken te zijn. Naar aanleiding hiervan heeft het college een nieuwe woonvisie opgesteld. Verder hebben we de discussie over de toename van goederentreinen in gang gezet. Ook hebben we gepleit voor een onderzoek naar fijnstof langs de A12.¨

Als de VVD in het college komt, verruilt u uw werkplek in het provinciehuis dan voor een wethouderskamer in het gemeentehuis?
¨De VVD heeft drie kandidaten voor het wethouderschap: Hans Elsenaar, Jaap Uithof en ik. De definitieve keuze hangt af van de verkiezingsuitslag en van de portefeuilles die we mogelijk krijgen.¨

Waarom van de verkiezingsuitslag?
¨Als we verlies lijden, wil ik geen wethouder worden en laat ik dit over aan de andere twee kandidaten. Als fractievoorzitter en lijsttrekker ben ik verantwoordelijk voor een goede verkiezingsuitslag. Bij verlies moet ik dan niet de functie van wethouder gaan vervullen. Bovendien moet je bij minder dan vier zetels heel veel compromissen sluiten om mee te doen met het college. Daar ben ik geen type voor. Ik wil invloed kunnen uitoefenen met een flink aantal zetels als achterban.¨

Wat zijn de belangrijkste onderwerpen in jullie verkiezingsprogramma?
¨Het voeren van een solide financieel beleid is voor ons belangrijk. We willen geen lastenverhoging voor onze inwoners. Daarnaast heeft de toename van het goederenvervoer onze aandacht en pleiten we voor een kleinschaliger maar krachtig ambtelijk apparaat. Verder vind ik dat we als gemeente eerst eens moeten afmaken waar we mee bezig zijn.¨

Zoals?
¨Allerlei bouwprojecten, zoals Rheden Bestrating, Rhederhof en de Traverse Dieren. Voor alle nieuwe onderwerpen die je oppakt, is menskracht nodig en wij willen het aantal ambtenaren juist verminderen.¨

In november vroeg u tijdens de behandeling van de begroting om een onderzoek naar het sociaal beleid. Vindt u dat Rheden hier te veel geld aan uitgeeft?
¨Rheden krijgt ongeveer zes miljoen euro per jaar van het Rijk voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. We geven nu echter 1,5 miljoen méér uit dan dat we ontvangen. Dat is vergeleken met andere gemeenten heel veel. Wij zijn voorstander van rechtsgelijkheid en van een balans in de begroting. Nu wordt er te veel geld uitgegeven aan sociale voorzieningen ten opzichte van kunst, cultuur en sport.¨

Jullie pleiten voor rechtsgelijkheid, maar niet iedereen is in staat een goede opleiding te volgen en een goed salaris te verdienen. Een sociaal beleid zorgt dan toch juist voor gelijkheid?
¨Ik vind dat mensen die kwaliteit hebben, bijvoorbeeld omdat ze een goede studie hebben gevolgd, best iets meer mogen verdienen dan andere mensen. Als mensen onder een armoedegrens komen, dan zijn er sociale voorzieningen aanwezig. Deze moeten echter tijdelijk zijn en een springplank vormen naar economische zelfstandigheid.¨

De Traverse Dieren is momenteel een belangrijk item in de Rhedense politiek. Jullie zijn voorstander van variant 3B, terwijl hier een tekort van tien miljoen euro voor is.
¨De provincie zegt dat er een tekort is van tien miljoen, maar ons college zegt dat met een slimme aanbesteding die tien miljoen is terug te verdienen. Ik vertrouw erop dat ons college dit goed heeft uitgerekend. In variant 3B is de leefbaarheid voor de inwoners van Dieren het best gewaarborgd. Als blijkt dat er geld bij moet, vind ik dat de provincie dat bedrag moet betalen. Het is tenslotte een provinciale weg.¨

Een aantal weken geleden besloot de raad om geen woningbouw op RiverStone toe te staan. Ook de VVD keerde zich tegen woningbouw. De eigenaar wil nu industrie in het gebied vestigen. Heeft u spijt van uw besluit?
¨Nee. Het huidige bestemmingsplan zegt dat er een steenfabriek of een betonfabriek mag komen en de VVD respecteert de regelgeving en de wens van de ondernemer om daar invulling aan te geven. Dat wil niet zeggen dat wij blij zijn dat er een betonfabriek komt. We zien liever toerisme.¨

Jullie zijn wel voorstander van woningbouw op Rhederhof. Dit ligt toch ook in een buitengebied?
¨Op Rhederhof is al bebouwing aanwezig, dus je creëert hier geen nieuwe situatie. Het wordt door woningbouw alleen maar mooier. Het bestemmingsplan laat bovendien woningbouw toe en dat is een belangrijk verschil met RiverStone.¨

De VVD staat er in de landelijke peilingen vrij goed voor. Wat is het geheim van het huidige succes?
¨Landelijk gezien denk ik dat de economische crisis een rol speelt, omdat de VVD zich hierin goed profileert. In de gemeente Rheden hebben we aangetoond dat we daadkrachtig kunnen optreden. We hebben ons de afgelopen drie jaar veel laten zien.¨

Waren jullie voor die tijd onvindbaar voor de Rhedense burger?
¨De VVD-fractie had voorheen de neiging om vanachter het bureau het beleid te voeren. Ik heb hier een belangrijke kentering in aangebracht. Dat heeft zich uitbetaald, want we zitten nu duidelijk in de lift. De VVD maakt kans de grootste partij van deze gemeente te worden, hoewel het eng dicht bij elkaar zal zitten.¨

 

Paspoort

Naam: Ronald Haverkamp
Leeftijd: 40 jaar
Woonplaats: Velp
Beroep: Adviseur gemeentefinanciën bij de Provincie Gelderland
Hobby’s: politiek, mijn kinderen, biertje drinken in de kroeg
Lid van de VVD sinds: 1999
 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.