Afspraken provinciale woningbouw rond

Gedeputeerde Staten hebben de afspraken tussen de provincie en de woningcorporaties, gemeenten en regio’s over de woningvoorraad voor de komende tien jaar vastgesteld. De afspraken moeten ervoor zorgen dat het woningaanbod ook in de toekomst goed aansluit bij de behoefte aan het aantal woningen, de kwaliteit en de vraag naar type woningen van de inwoners van Gelderland. In de praktijk betekent dit over het algemeen dat er meer goedkope woningen moeten komen op binnenstedelijke locaties.

De afspraken in het Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019 (KWP3) kwamen tot stand door een goede en intensieve samenwerking met de regio’s, de gemeenten, en de woningcorporaties. Het KWP heeft als doel het woningaanbod op regionaal niveau zo goed mogelijk af te stemmen op de regionale vraag naar woningen. Hierin worden de demografische en woningmarktontwikkelingen meegenomen. In praktijk betekent dit dat er voornamelijk goedkopere woningen moeten worden gebouwd, en bij voorkeur op binnenstedelijke locaties. Zeker als we kijken naar de bevolkingsafname die op ons afkomt, is het duidelijk dat bouwen op grote uitleglocaties (nieuwbouwlocaties buiten de stad en dorp zoals Vinexlocaties) steeds minder nodig is. Voor het eerst zijn er ook afspraken gemaakt over de aantallen te bouwen woningen voor de komende drie jaar. Dit heeft te maken met de grote problemen waar de bouw op dit moment mee kampt.

 

Regionaal

Iedere regio is verschillend, dat is ook terug te zien in de afspraken die gemaakt worden. Zo heeft de Achterhoek volgens de berekeningen behoefte aan zo’n 5.900 nieuwe woningen tot 2020. De Stadsregio Arnhem Nijmegen heeft tot 2020 26.000 woningen nodig om te kunnen voldoen aan de behoefte in deze regio. Dat heeft te maken met het aantal mensen in de regio, maar ook met de toekomstverwachtingen, de samenstelling van de huishoudens en de woningvoorraad in de regio.

In het Kwalitatief Woonprogramma gaat het nadrukkelijk niet alleen om de aantallen te bouwen woningen. Zo zijn er ook afspraken gemaakt over de aantallen betaalbare woningen, zodat er niet alleen dure huizen gebouwd worden. Het gaat er om, om te voldoen aan de behoefte die er bij de inwoners is, en dat zijn vaak de goedkopere woningen. Er is een steeds groter wordende groep ouderen die het liefst zelfstandig wil blijven wonen. Daar moet, wat de provincie betreft, ook rekening mee worden gehouden. Dat geldt ook voor de verhouding koop-huur en bijzondere onderwerpen als energiezuinige woningen, dak- en thuislozen, en collectief particulier opdrachtgeverschap.

 

Samenwerken

Het Kwalitatief Woonprogramma is leidend voor de gemeenten, de regio’s en de corporaties. Alle partijen hebben zich aan de afspraken gecommitteerd en zien de noodzaak van dergelijke afspraken. De woningmarkt is geen lokale aangelegenheid, maar een regionale. Dat de provincie haar verantwoordelijkheid neemt wordt dan ook als positief ervaren. De provincie ziet voor zich de rol als partner, adviseur en bruggenbouwer weggelegd. Dat geldt zeker voor de afspraken op de korte termijn. Het is, in deze tijden van recessie, zaak om keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Zeker door gemeenten. Het is een onmogelijke opgave om alle bouwplannen uit te kunnen voeren. De provincie wil daarom de gemeenten ondersteunen in het maken van keuzes, zodat er door alle partijen gebouwd wordt met het oog op morgen. 
 

www.gelderland.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.