Gesteggel over Industrieterrein Beinum

DOESBURG – Het bestemmingsplan industrieterrein Beinum dat in de maak is, wordt door eigenaren van panden aldaar verguisd. In een eerste plan is gesteld dat de woningen die bij de bedrijven horen bewoond mogen blijven door de eigenaren, het zogenaamde zakelijke recht.

Hoewel dat ook in het oude plan al zo was, werd het niet echt gehandhaafd. Nu is het college van Doesburg van plan dit wel te gaan doen. Wethouder Jansen heeft zich hier buiten gehouden, aangezien hij daar ook een pand heeft en mee stemmen hierover als belangenverstrengeling ziet. Op zich een goede zaak want regels zijn nu eenmaal regels. “Echter, in de loop van het jaar zijn de regels in het plan gewijzigd en zoals het er nu uitziet mag er straks helemaal niet meer gewoond worden op het industrieterrein”, deelt Piet Vree namens de Stadspartij mee. Hierop reageert wethouder Hofman dat dit niet juist is: ”De woningen blijven gewoon bedrijfswoningen in het nieuwe plan. Het college is niet tegen bedrijfswoningen, die er al staan op dit industrieterrein. Wel is het zo dat we geen nieuwe bedrijfswoningen willen toestaan Wij erkennen dat bedrijfswoningen op dit industrieterrein een grotere veiligheid geven dan industrieterreinen zonder bedrijfswoningen.”

Ook vindt de Stadspartij dat het voor de eigenaren een grote financiële strop wordt. Een pand verkopen waar een huis bij hoort, brengt nu eenmaal meer op en als ze het nu moeten verkopen zonder huis, is dat een grote financiële tegenvaller. Volgens wethouder Hofman wordt de zogenaamde financiële strop veroorzaakt door het feit dat de eigenaren ervan uitgaan dat het burgerwoningen zijn in plaats van bedrijfswoningen, zoals ze ook gebouwd zijn op industriegrond. Met andere woorden: het is een onterechte financiële strop.
Er is geen schade, omdat het volgens het bestaande bestemmingsplan altijd bedrijfswoningen zijn geweest. De Stadspartij stelt dat bij het nu voorgestelde persoonsgebonden recht alle huizen op termijn moeten worden afgebroken. De reactie van wethouder Hofman hierop: “Onzin, dit is nooit beweerd, het kunnen gewoon bedrijfswoningen blijven”.

De kapitaalvernietiging is voor de eigenaren en ook de Stadspartij een niet te verkroppen zaak. In de commissievergaderingen is al herhaaldelijk gevraagd dit plan te herzien en er weer een zakelijk recht van te maken.
Dit zakelijke recht is er volgens Hofman echter nooit geweest. Hij erkent wel dat het college er in het verleden te weinig handhavend is opgetreden. Daarom stelt het college nu voor er een persoonsgebonden overgangsrecht van te maken. Dit persoonsgebonden Overgangsrecht is niet overdraagbaar op een andere eigenaar. Huidige eigenaren kunnen de woning blijven gebruiken als burgerwoning, maar het overgangsrecht vervalt bij verkoop of overlijden en het sluit aan bij gemeentelijk beleid. Wat er echter dan met de woningen gebeurt is niet duidelijk.
Bij het Zaaksgebonden Overgangsrecht is het verbonden aan de roerende zaak en vervallen de rechten pas bij sloop of functieverandering en blijft gebruik als burgerwoning veel langer in stand.

Wethouder Hofman houdt volgens de Stadspartij echter voet bij stuk om er geen Zaaksgebonden Overgangsrecht van te maken. Vreemd is wel dat het woonwagenkampje een uitzondering gaat worden, daar mag wel bewoning plaats vinden nu en in de toekomst.
Er is in de laatste commissievergadering wel toegezegd nog op de situatie rond de woonwagens terug te komen, maar waarom dan dit niet gelijk meegenomen? De Stadspartij vraagt zich ook af of het tennispark en de sportscholen wel op het bedrijventerrein mogen blijven als dit plan doorgang vindt. Want wonen mag niet, maar allerlei mensen die sporten wél. Als er dan geen bewoning meer mag zijn omdat er dan een zwaardere categorie industrie mag zijn, kan dit ook niet gehandhaafd blijven voor wat betreft de gezondheid. Volgens Hofman mogen binnen een bepaald gebied geen burgerwoningen gevestigd worden, maar andere activiteiten mogen er wel plaatsvinden. Kijk bijvoorbeeld naar de activiteiten op de Linie, dat recht tegenover de IJzergieterij ligt.
Ondanks de vele protesten van ondernemers en partijen lijkt wethouder Hofman niet van plan om het bestemmingsplan weer aan te passen naar de vorm van ruim een half jaar geleden.
In de volgende commissievergadering zal dit plan weer aan de orde komen. Zoals de afgelopen vergaderingen al het geval was zullen er waarschijnlijk weer veel eigenaren hierbij aanwezig zijn om protest hier tegen aan te tekenen en de Stadspartij heeft meegedeeld weer hier tegen te stemmen en te verhinderen dat het stuk zoals het er nu ligt aan de Raad wordt aangeboden voor goedkeuring.
 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.