Gelderland moet 60 miloen bezuinigen

Vanaf 2011 zal ook in de provincie Gelderland bezuinigd moeten worden. Voorlopig gaat het college van Gedeputeerde Staten uit van een bezuiniging van minimaal 60 miljoen euro op jaarbasis. Een eerste stap om te komen tot bezuinigingsvoorstellen is de startnotitie Opvang korting Provinciefonds. Daarin beschrijft het college haar visie op de toekomstige positie van Gelderland. Uitwerking van deze visie zal leiden tot snijden in het provinciale takenpakket. Dat heeft ongetwijfeld met ingang van 2011 gevolgen voor het ambtelijk apparaat, maar ook voor instellingen die afhankelijk zijn van provinciale subsidies en voor gemeentelijke overheden in Gelderland.

De voorgenomen bezuinigingen van het Rijk hebben een nog niet eerder vertoonde omvang. Ging het aanvankelijk om een korting op de uitkering aan het Provinciefonds van 300 miljoen euro, inmiddels zijn op rijksniveau 19 ambtelijke werkgroepen aan de slag om onder de noemer ‘brede heroverweging’ met elkaar tot een bezuiniging van 35 miljard euro per jaar te komen. De voorstellen die zij doen zullen zeker ook invloed hebben op de provincies. Daarnaast is er een discussie over het provinciale belastinggebied. Het uiteindelijke bedrag dat bezuinigd moet worden kan daardoor hoger uitvallen dan 60 miljoen euro. Tenslotte is het vraagstuk van de inrichting van het openbaar bestuur hoog op de politieke agenda geplaatst, daar hoort ook de rol van het middenbestuur bij.

De provincie Gelderland legt met de startnotitie een duidelijke visie neer over haar rol en positie als middenbestuur. Theo Peters, gedeputeerde : “De discussie over het middenbestuur en de bezuinigingen zijn aanleiding voor het heroverwegen van het takenpakket. ’Gelderland maakt het verschil’, roepen we al jaren. En dat vinden we nog steeds. Bij sommige zaken moeten we ons nu af gaan vragen of het onze taak wel is of dat anderen die zouden kunnen uitvoeren.“

Het College van Gedeputeerde Staten heeft per direct al enkele maatregelen getroffen: een selectieve vacaturestop, beperking van de inhuur van externen, terughoudendheid in het aangaan van meerjarige (programma)-verplichtingen en uitstel van de besluitvorming rondom de nieuwbouw van de provinciale huisvesting.

Provinciale Staten debatteren samen met het College van Gedeputeerde Staten op 27januari 2010 over de startnotitie. Vervolgens gaat een kleine groep gedeputeerden en ambtenaren aan de slag met de vertaling van de notitie naar het takenpakket, met de daarbij behorende gevolgen, zowel voor de ambtenaren als de gesubsidieerde instellingen. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota zullen concrete voorstellen voorliggen. Tegen die tijd is er ook meer bekend over hoeveel de provincie exact moet gaan bezuinigen en waarop.
 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.